Zasady rozliczania się z biblioteką szkolną

Zasady rozliczania się z biblioteką szkolną

Obowiązujące zasady rozliczania się z biblioteką szkolną uczniów  kończących PSM I i II Stopnia w Suwałkach:

* zwroty  podręczników, książek w kompletach, usunięcie  foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprasowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia

* w razie zniszczenia lub zagubienia książki rodzic, opiekun prawny, uczeń zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję książkową na dany instrument.

* podręczniki przynoszone będą do szkoły w wyznaczone miejsce tj. Sala nr 7 /przechowalnia instrumentów/.                                             

Uczeń powinien być w maseczce oraz w rękawiczkach. Komplety podręczników zapakowane w reklamówce należy opisać na kartce włożonej do środka: imię i nazwisko  ucznia, klasa wraz z kartą obiegową.

Proszę rozliczyć się do 24 czerwca 2020 r.

Biblioteka czynna od 18 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-15.00.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego