ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20
  1. Absolwenci PSM I i II stopnia rozliczają się ze szkołą do 26 czerwca 2020 r. i dostarczają podpisaną Kartę obiegową.
  2. Uczniowie i absolwenci szkoły odbierają świadectwa /dyplomy/ w piątek   26 czerwca 2020 r.  od  8.00 do 16.00.
  3. Odbiór Świadectw /dyplomów/ na parterze szkoły, przy portierni, z zachowaniem rygorów sanitarnych:
    – uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, bez rodziców,  wejściem  nr 1, od strony III LO, wychodzą ze szkoły od strony ul. Muzycznej,
    – absolwenci, podpisując odbiór świadectwa /dyplomu/, powinni posiadać własny długopis oraz  podpisaną Kartę obiegową.

Przypominamy o maseczkach /przyłbicach/, rękawiczkach i  dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

DYREKCJA PSM

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego