XI KONKURS WIEDZY Z AUDYCJI MUZYCZNYCH

XI KONKURS WIEDZY Z AUDYCJI MUZYCZNYCH

Stanisław Moniuszko – życie i twórczość 1819-1872

Konkurs dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

W 200 rocznicę urodzin kompozytora nauczyciele Sekcji Teorii PSM I i II stopnia w Suwałkach zapraszają młodzież klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz II, III,IV cyklu czteroletniego do udziału w dwuetapowym konkursie przybliżającym osobę i twórczość Stanisława Moniuszki.

Konkurs odbędzie się w terminie od 18 listopada do 18 grudnia 2019 roku.

KONKURS MONOGRAFICZNY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA MONIUSZKO

Literatura do etapu I

– A. Kreiner-Bogdańska – „W krainie muzyki”, rozdział o Stanisławie Moniuszko,
str. 178-179.
– Muzykoteka szkolna – Stanisław Moniuszko (Internet).
– Znajomość libretta oper „Halki” i „Strasznego dworu”.

Do II etapu

– B. Muchenberg – „Pogadanki o muzyce”, tom II, rozdział o Stanisławie Moniuszko (str. 130-145).

Utwory do rozpoznawania (I i II etap)

– Z opery „Straszny dwór”:
· Aria Skołuby „Ten zegar stary”
· Aria Stefana (Z kurantem) „Cisza dookoła”
· Mazur

– Uwertura koncertowa „Bajka”

– Pieśni:
„Prząśniczka”, „Dziad i baba”, „Wesół i szczęśliwy”, „Znasz-li ten kraj”, „Złota rybka”,
„Tam na górze jawor stoi”, „Pieśń wieczorna”

– Z opery „Halka”
· Aria Halki „Gdybym rannym słonkiem”
· Aria Jontka „Szumią jodły na gór szczycie”

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego