VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ARS MUSICA 2018

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ARS MUSICA 2018
—————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————-
 
WAŻNE INFORMACJE 

Ze względu na wydarzenia losowe niezawinione ze strony Organizatora – VI Seminarium Sztuki Aktorskiej zostanie poprowadzone przez znakomitego aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego, reżysera m. in. 3. adaptacji oper W. A. Mozarta ( Wesela Figara’ 2013, Cosi fan tutte’ 2014, Don Giovanni’ 2015)
 
Z powodu dużej ilości zgłoszeń uczestników wyrażających chęć współpracy z pianistą konkursu, Organizator zapewnił udział 4. pianistów konkursu, tj.: Mariny Biełaszuk, Audrone Eitmanavičiūtė, Ewy Chomicz, Karoliny Zwiewki.
 
W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, organizator przedłuża termin składania zgłoszeń do dnia 10 sierpnia 2018. Prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów drogą elektroniczną i tzw. pocztą tradycyjną ( a także podpisanych i sklejonych nut dla pianistów konkursu i kursu wokalnego). Serdecznie zapraszamy! 

 

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny ARS MUSICA 2018
6th Ars Musica 2018

Pismo przewodnie i harmonogram VI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego ARS MUSICA 2018
Cover letter – 6th Ars Musica 2018

I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Haliny Słonickiej 2018
1st International Vocal Art Competition 2018

Informator I Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Haliny Słonickiej 2018
Informing document 1st International Vocal Art Competition 2018 Participant application form

XIII KURS WOKALNY – WARSZTATY OPEROWE 2018
Informator, XIII Kurs Wokalny – Warsztaty Operowe 2018
Informing document – 13th all-polish vocal course – opera workshop

*******************************************************

Don Kichot (PDF)

Prof. Halina Słonicka
Prof. HALINA SLONICKA en

Audrone Eitmanaviciute
AUDRONE EITMANAVIČIŪTĖ en

Dalia Jatautaitė
DALIA JATAUTAITE en

Dorota Kolak
DOROTA KOLAK en

Dorota Radomska
DOROTA RADOMSKA en

Jolanta Janucik
JOLANTA JANUCIK en

Jolanta Pszczółkowska – Pawlik
JOLANTA PSZCZOLKOWSKA en

Sabina Martinaityte
SABINA MARTINAITYTĖ en

Marina Belashuk
MARINA BELASHUK en

Marlena Borowska
MARLENA BOROWSKA en

Bogdan Makal
BOGDAN MAKAL en

Jakub Burzyński
JAKUB BURZYNSKI en

La Tempesta i Jakub Burzyński
LA TEMPESTA en

Jacek Szymański
JACEK SZYMANSKI en

Jerzy Łazewski
JERZY LAZEWSKI en

Marek Cichucki

**********************************

Noclegi w Suwałkach

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego