VI Szkolny Konkurs Kompozytorski

VI Szkolny Konkurs Kompozytorski
 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach.
 2. Jest to konkurs wewnątrzszkolny, skierowany do uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest własne opracowanie jednej z dwóch pieśni Stanisława Moniuszki : „Dąbrowa” lub „Złota rybka”, pochodzących ze zbiorów „Śpiewników domowych”.
 4. Konkurs rozgrywany będzie w następujących kategoriach:
  – instrument lub głos solowy z akompaniamentem,
  – duet,
  – tercet, kwartet instrumentalny, wokalny lub instrumentalno-wokalny.
 5. Opracowanie powinno zawierać partyturę opracowanego utworu.
 6. Całkowity czas trwania utworu nie powinien przekraczać 10 minut.
 7. Termin składania prac upływa z dniem 28.05.2019, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.06.2019.
 8. Prace powinny być składane w kopercie z imieniem i nazwiskiem u p. Grzegorza Bogdana.
 9. Konkurs rozstrzygnie komisja w składzie: Beata Maria Michniewicz, Izabela Sokołowska-Filipiak, Grzegorz Bogdan, Sylwester Trojanowski.
 10. Wszystkie utwory zostaną wykonane publicznie podczas koncertu, który odbędzie się 4 czerwca 2019.
 11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 12. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu będzie ostateczna.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego