Urodziny J. S. Bacha

Urodziny J. S. Bacha

W dniu 31.03.2002 r. odbył się koncert pod tytułem Urodziny J. S. Bacha.

Program:

1. J.S. Bach Chorał „Allein zu dir, Herr Jesu Christ”
A. Banchieri Fantazja Quinta
Zespół barokowy – n. Grzegorz Bogdan: Weronika Wiszniewska, Julia Truszczyńska – flety,  Ewa Wojtanis – fagot,Franciszek Jasiński  – kontrabas

2. J.S. Bach  Małe Preludium F-dur  – Jan Oszkinis  organy n. Ewa Wołczek

3. J.S. Bach  Preludium c-moll  Jan Zarachowicz fortepian, n. Anna Borkowska

4. J. Pachelbel  Ciaccona in f   Julia Chomicz organy  n. Ewa Wołczek

5. J.S. Bach Menuet G-dur Igor Pływaczewski kontrabas  n. Krzysztof Krzesicki

6. J.S. Bach  Preludium z Suity g-moll na wiolonczelę solo  Zuzanna Bonarska  gitara   n. Dariusz Michałowski

7. J.S. Bach  Preludium i Fuga B-dur z DWK II  Karolina Siemienowicz fortepian,  n. Anna Borkowska

Organizator: Ewa Wołczek

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego