Rada Rodziców

Wniosek o dofinansowanie – DOC
Wniosek o dofinansowanie – PDF

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Agnieszka Basałaj – Przewodnicząca 

Agnieszka Kiewlak – z-ca przewodniczącego 
Bogdan Kornacki – skarbnik
Beata Bagan – sekretarz
Członkowie rady rodziców:
Barbara Lutyńska
Iwona Bagińska
Monika Zdaniuk
Anna Wasilewska
Anna Barankiewicz
Ksenija Konopek
Sylwia Pachucka
Informujemy, że spotkania Rady Rodziców są otwarte. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wpłaty na Radę Rodziców
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000 
tytułem: wpłata na Radę Rodziców – imię i nazwisko dziecka

Rada Rodziców – wpłata – PDF

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 – PDF

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego