Biblioteka

Nauczyciel – bibliotekarz:

Szaryńska Sidorowicz Agata


Galeria

Przedszkolaki w bibliotece 2019 r.
Pierwszaki w bibliotece 2019 r.
Cała Polska czyta dzieciom – 2019 r.
Śpiewać każdy może – 2019 r.
Słodkie czytanie w naszej bibliotece – 2019 r.
Konkurs piosenki patriotycznej w SP 2
Książka to ... - praca plastyczna
Pierwszaki w bibliotece 2018
Cała Polska Czyta Dzieciom 2018
Gra miejska

W ramach obchodów Święta Książki i Czytelnictwa PWSZ w Suwałkach zorganizowała II edycję gry miejskiej „Krok za krokiem pod książki urokiem”. Gra skierowana do studentów oraz uczniów szkół średnich. Polegała na odnalezieniu miejsc (punktów kontrolnych) zlokalizowanych w mieście oraz wykonaniu zadań związanych z książką i czytelnictwem. Nasza biblioteka była własnie takim punktem kontrolnym.

Klub młodego bibliotekarza SP nr 5, 2018

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego