Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

W związku z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam następujący sposób realizacji zajęć w PSM I i II stopnia w Suwałkach od 09 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r.:

I. Wszystkie klasy oświatowe i popołudniowe PSM I i II stopnia w Suwałkach realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem uczniów klasy organów.

II. Klasy najwyższe PSM II stopnia:
klasa VI – specjalność instrumentalistyka,
klasa IV – specjalność wokalistyka mogą realizować zajęcia w formie konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym (instrument, śpiew).

III. Do 29 listopada 2020r. ćwiczenie uczniów oraz przebywanie rodziców na terenie szkoły nie jest możliwe.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego