Stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach SERDECZNIE GRATULUJE: 

Kamila Sacharzewska – kl. IV śr., fortepian, nauczyciel – Anna Borkowska
Karolina Kuśmierz – kl. V śr., fortepian, nauczyciel – Anna Borkowska
Błażej Balukiewicz – kl. V ośw., akordeon, nauczyciel – Zbigniew Grzanka
Wojciech Sawicki – kl. VI/6, fortepian, nauczyciel – Anna Borkowska
Jan Łoziński – kl. IV/4, kontrabas, nauczyciel – Krzysztof Krzesicki
Tymon Wojczulis – kl. IV/4, altówka, nauczyciel – Sylwia Rosińska
Alexandra Rosol – kl. II śr., fortepian, nauczyciel – Joanna Gójska
Dominika Sala – kl. III śr., fortepian, nauczyciel – Cezary Gójski
Marta Sawicka – kl. III śr., altówka, nauczyciel – Sylwia Rosińska
Gabriela Krakowska – kl. V śr., klarnet, nauczyciel – Mieczysław Michniewicz
Małgorzata Makarewicz – kl. VI śr., skrzypce, nauczyciel – Cezary Gójski
Miriam Salamon – kl. VI śr., organy, nauczyciel – Ewa Wołczek
Weronika Czokajło – kl. III/4, saksofon, nauczyciel – Weronika Kordowska
Deiwid Senda – kl. IV/4, klarnet, nauczyciel – Weronika Kordowska
Martyna Mularczyk – kl. IV/4, klarnet, nauczyciel – Weronika Kordowska
Aleksandra Gołowczyc – kl. V ośw., skrzypce, nauczyciel – Beata Chudecka
Małgorzata Ulikowska – kl. V/6, fortepian, nauczyciel – Urszula Kopko – Żegaczewska
Jan Paweł Salamon – kl. VI ośw., fortepian, nauczyciel – Joanna Michałowska
Aleksandra Śliżewska – kl. VI ośw., fortepian, nauczyciel – Urszula Kopko – Żegaczewska
Krzysztof Brzezicki – kl. V śr., fagot, nauczyciel – Bogumiła Salamon

uzyskania stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego