Solidarni z walczącą Ukrainą

Solidarni z walczącą Ukrainą

W dniu 14 marca 2022 r. odbył się koncert uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach:
Solidarni z walczącą Ukrainą

Program koncertu:

 • Hymn Ukrainy – Kwartet skrzypiec: Agata Korsak, Hanna Gładkowska, Zuzanna Gulbierz, KatarzynaBarankiewicz
 • The Beatles  Yesterday –  Igor Pływaczewski kontrabas, fortep. K. Krzesicki
 •  J.S. Bach  Preludium d-moll –  Paweł Senda akordeon n. P. Skowroński
 • J. Kulesza wiersz Walczącej Ukrainie  recytacja Gabriel Bugajski
 • M. Sawa  3 Preludia, Polonez -Monika Urynowicz organy n. E. Wołczek
 • P. Dylewski – Podróż w nieznane  Piotr Kleszczewski fortep, n. M. Dziawer
 • M. Majkusiak Fly Błażej Balukiewicz akordeon n. Z. Grzanka
 • J.S. Bach Sarabanda i Gigue z Partity d-moll  Agata Korsak skrzypce n. C. Gójski
 • Lubow Jakymczuk wiersz On mówi, że wszystko będzie dobrze  rec.Wiktoria  Cybulska
 •  M. Sawa Preludium „Krzyżu Chrystusa”, Preambulum  Zuzanna Pływaczewska organy  n. E. Wołczek
 •  F. Chopin  Wariacje B-dur op.12  Karolina Siemienowicz fortepian n. A.Borkowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego