Recital fortepianowy Wiktorii Obuchowicz

Recital fortepianowy Wiktorii Obuchowicz

Zapraszamy na recital fortepianowy Wiktorii Obuchowicz

8 kwietnia 2022, godz. 16
Sala koncertowa PSM I i II stopnia w Suwałkach

Wiktoria Obuchowicz – urodzona w 2003 r. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat, poznając tajniki gry na fortepianie i flecie poprzecznym. Od 2016 roku jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku w klasie fortepianu mgr Galiny Markowej. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, biorąc udział w licznych koncertach.  Występowała między innymi  w Muzykobraniu – corocznym festiwalu organizowanym przez ZSM im. Ignacego  Paderewskiego w Białymstoku,  w „Wiośnie Młodzieży Artystycznej”, czy w cyklicznych koncertach szkolnych. W 2013 r Wiktoria otrzymała wyróżnienie na III Białostockim Festiwalu sióstr Frankiewicz w Białymstoku. W 2015 r. zakwalifikowała się do Ogólnopolskich Przesłuchań CEA szkół muzycznych I stopnia. W tym samym roku zajęła I miejsce w Szkolnym Konkursie Fortepianowym. W 2017 i w 2018 r.– III miejsce w szkolnym konkursie fortepianowym .W 2019 r. została laureatką VI Festiwalu Pianistycznego im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku, otrzymała również dyplom specjalny za wyróżniające wykonanie utworu Ignacego Jana Paderewskiego.  W  2019 r.  otrzymała wyróżnienie na „IV Krystian Tkaczewski International Piano Competition”. W 2020 r. zdobyła II miejsce w szkolnym konkursie na utwór samodzielnie przygotowany oraz II miejsce na międzynarodowym konkursie ,,John Field  International Competition ” w Irlandii. W 2021 roku była laureatką I nagrody w międzynarodowych konkursach artystycznych w Hiszpanii (World Art Games International Art Media Contest), Polsce (XVII International Culture Caravan) i Nowym Jorku (Stars Way New York). Uczestniczyła również w kursach pianistycznych i lekcjach mistrzowskich w Krynicy-Zdrój, Katowicach oraz Wiedniu. Na XVI Międzynarodowym Forum Pianistycznym Bieszczady Bez Granic wykonała ,,Wariacje na temat Bacha’’ K. Vilenskiego wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej i otrzymała wyróżnienie za najlepsze wykonanie koncertu. W 2021 roku otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. W lutym 2022 r. zdobyła II miejsce w II Międzynarodowym Konkursie ,,Gloria Artis” w Wiedniu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego