Premiera Oratorium dziecięcego „Siedem dni stworzenia”

Premiera Oratorium dziecięcego „Siedem dni stworzenia”

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach zapraszają premierę Oratorium dziecięcego „Siedem dni stworzenia” do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego z muzyką Grzegorz Bogdana. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę 19 września 2021 o godz. 13.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Wykonawcy koncertu: Chór dziecięcy „Vivat e Canto”, „Orkiestra kameralna „La Notte” Państwowej Szkoły muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, koncertmistrz – Cezary Gójski, dyrygent Grzegorz Bogdan

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego