Archiwum

Zielona szkoła w Zelwie 2006
Pierwsza pomoc
Żołnierze w Państwowej Szkole Muzycznej
Zajęcia z rodzicami
Zelwa 2013
W krainie prądu elektrycznego
Wizyta w kościele p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach
Wizyta w cerkwi prawosławnej w Suwałkach
Wycieczka do Warszawy
Obchody 11-go listopada 2014
Wizyta w Biebrzańskim Parku Narodowym
Zielona Szkoła 2014
Malowanie
Dzień Babci 2014
Dzień Matki 2014
Kiermasz bożonarodzeniowy
Spotkanie z ratownikami z PWSZ
Spotkanie z Wojciechem Kowalewskim
Wigilia 2014
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Mikołajki 2015
Kiermasz 2015
Wigilia 2015
Dzień Babci i Dziadka 2016
Karnawał 2016
Zielona Szkoła 2016
Święto kropki 2016
Jesień w lesie 2016
Wycieczka do Warszawy 2016
Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim 2016
Historia Żołnierzy Suwalszczyzny 2016
Zajęcie w Medi-Centrum 2016
Pierwsza pomoc 2016
Mikołajki 2016

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego