Nagrody i stypendia Miasta Suwałki

Nagrody i stypendia Miasta Suwałki

Już po raz kolejny nasi uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali uhonorowani nagrodami i stypendiami Miasta Suwałki.

W tym roku Nagrody Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie akordeonistyki otrzymali uczniowie:

  • Dawid Andruszkiewicz, akordeon, klasa V cykl 6-letni /klasa oświatowa/
  • Błażej Balukiewicz, akordeon, klasa VI cykl 6-letni /klasa oświatowa/
  • Bartosz Żyliński, akordeon, klasa VI cykl 6-letni /klasa oświatowa/
    Wszyscy uczniowie pana Zbigniewa Grzanki

Stypendia Miasta Suwałki w dziedzinie kultury w roku 2019:

p. Grzegorz Bogdan, nauczyciel przedmiotów teoretycznych, dyrygent chóru PSM I i II st., aranżer, założyciel m.in. Suwalskiego Chóru Kameralnego „Viva Musica” otrzymał:
Stypendium twórcze Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami pod nazwą: „Praczki z Wesołej – pierwszy musical o mieście nad Czarną Hańczą”.

p. Jan Czerniecki, informatyk PSM, muzyk i gitarzysta, otrzymał:
Stypendium twórcze Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na projekt: Wydanie płyty zespołu SUSZ. Na płycie znajdą się autorskie utwory do wierszy Bolesława Leśmiana.

Fot. © 2019 Wojciech Otłowski

Więcej informacji na stronie:
https://www.niebywalesuwalki.pl/2019/02/ludzie-kultury-docenieni-walentynkowy-koncert-w-sok-u/

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego