Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2018

Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2018

W dniach 16 – 20 kwietnia odbędzie się I etap IX edycji Konkursu z kształcenia słuchu 

Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2018. W tym roku udział wezmą:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu
4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie
5. Niepubliczna Szkoła Muzyczna AKOLADA w Pruszkowie                                                                                           

6.Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie                                                                                                     

7.Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni                                                                                                         

8.Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lesku                                                                                                                     

6. MUZYKOLANDIA w Suwałkach – grupy przedszkolne

Nauczyciele współpracujący:

Dorota Frydrych, Barbara Gref, Monika Twardus, Agata Śliwka,

Sylwia Wach-Walkiewicz, Malwina Zych-Oklejewicz

opieka merytoryczna konkursu: Beata Maria Michniewicz

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego