KONCERTY ZWIĄZANE Z VI MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALEM MUZYCZNYM ARS MUSICA 2018

KONCERTY ZWIĄZANE Z VI MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALEM MUZYCZNYM ARS MUSICA 2018

Szczegółowe informacje:

Imprezy edukacyjno-artystyczne VI Międzynarodowego Festiwalu Ars Musica 14.08-14.10.2018 w Suwałkach:

– XIII Ogólnopolski Kurs Wokalny – Warsztaty Operowe (14-24.08)
– VI Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Aktorskiej (14-20.08)
– I Międzynarodowe Seminarium Rosyjskiej Liryki Wokalnej (20-22.08)
– I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Profesor Haliny Słonickiej dla uczniów, studentów i absolwentów (24-26.08)

Do udziału w pracach jury zostali zaproszeni znakomici artyści, pedagodzy wokalistyki kultywujący wartości estetyki i sztuki wokalnej Profesor Haliny Słonickiej. 

Planowane są także cztery koncerty festiwalowe:

1. Koncert Inauguracyjny (15.08, g.19.00)
Konkatedra pw. św. Aleksandra w Suwałkach
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach

2. Koncert Promocyjny (22.08, g.19.00)
Sala Kamedulska, Hotel LOFT 1898 w Suwałkach 

3. Koncert Laureatów (26.08, g.19.00)
Sala Koncertowa PSM I i II st. w Suwałkach 

4. Koncert Finałowy (14.10, g.19.00)
Konkatedra pw. św. Aleksandra w Suwałkach
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego