Nauczyciele

Sekcja instrumentów dętych i perkusji: kierownik sekcji Bogumiła Salamon

Arnoldas Beinaris

Wojciech Borowik

Dariusz Drewnowski

Zbigniew Lange

Piotr Marciniak

Bernard Michniewicz

Mieczysław Michniewicz

Paweł Misiukiewicz

Agnieszka Perkowska

Krzysztof Grzybowski

Aleksander Staryniec

Mirella Trojanowska

Radosław Nowicki

Urszula Murawko

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary: kierownik sekcji Jolanta Nejman

Beata Chudecka

Joanna Gójska

Cezary Gójski

Marta Kaczan

Katarzyna Kępa

Elżbieta Waszkiewicz

Krzysztof Krzesicki

Dariusz Michałowski

Urszula Nalaskowska

Aleksandra Pływaczewska

Jolanta Gołowczyc

Sekcja fortepianu: kierownik sekcji Zbigniew Warakomski

Anna Borkowska

Małgorzata Dziawer

Urszula Kopko-Żegaczewska

Małgorzata Letkiewicz

Danuta Long

Barbara Miałkowska

Joanna Michałowska

Dariusz Michałowski

Barbara Moruszewicz

Bożena Szumska-Niewiadomska

Urszula Warakomska

Zbigniew Warakomski

Joanna Zakrzewska

Karolina Zwiewka

Dawid Zwiewka

Svetlana Mažeikiene

Sekcja teorii: kierownik sekcji Beata Maria Michniewicz

Grzegorz Bogdan

Izabela Filipiak-Sokołowska

Dorota Frydrych

Barbara Gref

Małgorzata Piotrowska

Pamela Sinicka

Sylwester Trojanowski

Sekcja organów i akordeonu: kierownik sekcji Ewa Wołczek

Sylwester Trojanowski

Alicja Sak-Chmielewska

Zbigniew Grzanka

Piotr Skowroński

Tomasz Suszyn

Śpiew solowy

Marlena Borowska

Nauczyciel – bibliotekarz:

Agata Szaryńska-Sidorowicz

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego