Kadra

DYREKCJA

BERNARD MICHNIEWICZ
DYREKTOR Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

JOANNA ZAKRZEWSKA
WICEDYREKTOR SZKOŁY (PSM I stopnia)

ELŻBIETA WASZKIEWICZ
WICEDYREKTOR SZKOŁY (PSM II stopnia)

KIEROWNICY SEKCJI

JOLANTA NEJMAN
Kierownik Sekcji Smyczkowej i Gitary

BOGUMIŁA SALAMON
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

BEATA MARIA MICHNIEWICZ
Kierownik Sekcji Teorii

EWA WOŁCZEK
Kierownik Sekcji Organów i Akordeonu

ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Kierownik Sekcji Fortepianu

NAUCZYCIELE

Sekcja instrumentów dętych i perkusji: kierownik sekcji Bogumiła Salamon

Wojciech Borowik

Dariusz Drewnowski

Zbigniew Lange

Piotr Marciniak

Bernard Michniewicz

Mieczysław Michniewicz

Paweł Misiukiewicz

Agnieszka Perkowska

Krzysztof Grzybowski

Aleksander Staryniec

Mirella Trojanowska

Radosław Nowicki

Urszula Murawko

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary: kierownik sekcji Jolanta Nejman

Beata Chudecka

Jolanta Gołowczyc

Joanna Gójska

Cezary Gójski

Marta Kaczan

Katarzyna Kępa / Joanna Walicka

Elżbieta Waszkiewicz

Krzysztof Krzesicki

Dariusz Michałowski

Urszula Nalaskowska

Śpiew solowy

Marlena Borowska

Nauczyciel – bibliotekarz:

Agata Szaryńska-Sidorowicz

Sekcja fortepianu: kierownik sekcji Zbigniew Warakomski

Anna Borkowska

Małgorzata Dziawer

Urszula Kopko-Żegaczewska

Małgorzata Kulesza

Małgorzata Letkiewicz

Danuta Long

Barbara Miałkowska

Joanna Michałowska

Dariusz Michałowski

Barbara Moruszewicz

Marcin Rogalski

Urszula Warakomska

Zbigniew Warakomski

Joanna Zakrzewska

Karolina Zwiewka

Dawid Zwiewka

Sekcja teorii: kierownik sekcji Beata Maria Michniewicz

Grzegorz Bogdan

Izabela Filipiak-Sokołowska

Dorota Frydrych

Barbara Gref

Małgorzata Piotrowska

Pamela Sinicka-Krupa

Sylwester Trojanowski

Sekcja organów i akordeonu: kierownik sekcji Ewa Wołczek

Sylwester Trojanowski

Alicja Sak-Chmielewska

Zbigniew Grzanka

Piotr Skowroński

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego