IX Festiwal ARS MUSICA 2021

IX Festiwal ARS MUSICA 2021

IX Międzynarodowy Festiwal ARS MUSICA
Suwałki – Białystok – Warszawa
08.08-12.12.2021

Finałowy Koncert Kolęd 12 grudnia 2021I MIĘDZYNARODOWE MISTRZOWSKIE SEMINARIUM SZTUKI WOKALNEJ
PROWADZONE PRZEZ DOCTORA HONORIS CAUSA
MAESTRO WIESŁAWA OCHMANA

UWAGA – ZMIANA TERMINU 13-14 MAJA 2022 R.


II Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Profesor Haliny Słonickiej 
dla uczniów, studentów i absolwentów
19-22.08.2021


JURY KONKURSU:

Przewodnicząca Jury
dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC 
Kierownik Katedry Wokalistyki UMFC w Warszawie

Wiceprzewodnicząca Jury
dr hab. Dorota Radomska UMFC w Warszawie

Honorowy Członek Jury
Prof. dr hab. Robert Cieśla
Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w Warszawie

Członek Jury
Prof. Sabina Martinaityte
Vytautas Magnus University w Kownie na Litwie

Członek Jury
Dr hab. Jolanta Pszczółkowska-Pawlik
UMFC w Warszawie

Sekretarz Jury
mgr Marlena Borowska
Dyrektor IX Festiwalu ARS MUSICA 2021
Dyrektor II Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej
im Prof. Haliny Słonickiej dla Uczniów, Studentów i Absolwentów 2021

Sekretarz Jury
Pamela Sinicka-Krupa
Teoretyk muzyki, wokalistka


Pianiści II Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej 2021

Ewa Chomicz-Wysocka
Tomasz Pawłowski
Marta Sulikowska-Godlewska


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego