M. Piotrowska – Kształcenie słuchu. Czytanie nut – Archiwum


Uszereguj takty we właściwej kolejności – PWM III/20
Uzupełnij brakujące wartości rytmiczne w przebiegu 2-głosowym- DV/51
Dokonaj korekty błędów rytmicznych – DR/75
Zapisz rytm melodii – DVI/53
Uszereguj takty we właściwej kolejności – DVI/54
Uzupełnij dwugłos rytmiczny – DR/97
Dokonaj korekty błędów rytmicznych – DR/63
Zapisz rytm melodii – PWM III/20
Rozpoznawanie interwałów – IT I/1
Rozpoznawanie trójdźwięków – IT I/17
Rozpoznawanie D7, D9 – IT I/9
Uszereguj takty we właściwej kolejności – PWM I/39
Uzupełnij dwugłos rytmiczny – DR/98
Dokonaj korekty błędów rytmicznych – PWM I/36
Zapisz rytm melodii – IT IV/27
Rozpoznawanie interwałów – IT I/25
Rozpoznawanie trójdźwięków – IT I/26
Rozpoznawanie D7, D9, – IT I/27

Rozpoznawanie interwałów IT I/7
Rozpoznawanie trójdźwięków – IT I/11
Dyktando 1-głosowe – PWM I/7
Dyktando rytmiczne – DV/44
Analiza dzieła – DDM 2D/58
Analiza dzieła – DDM 2D/59
Analiza dzieła – DDM 2D/60
Analiza dzieła – DDM 2D/61
Analiza dzieła – DDM 2D/62
Analiza dzieła – DDM 2D/63

Interwał melodyczny – PWM I/6
Interwał melodyczny – PWM I/16
Interwał melodyczny – PWM I/20
Gamy – rozpoznaj na podstawie melodii – DDM 2D/75
Gamy – rozpoznaj na podstawie melodii – DDM 2D/74
Gamy – rozpoznaj na podstawie melodii – DDM 2D/76
Gamy – rozpoznaj na podstawie melodii – DDM 2D/80
Trójdźwieki – rozpoznaj słuchowo – DV/67
Trójdźwieki – rozpoznaj słuchowo – DV/72
Trójdźwieki – rozpoznaj słuchowo – DV/66
Trójdźwieki – rozpoznaj słuchowo – DV/68
Trójdźwieki – rozpoznaj słuchowo – DV/07
Trójdźwieki – rozpoznaj słuchowo – DV/05
Metro-rytmika – zapisz rytm melodii – DV/45
Melodyka – uzupełnij melodię – DIV/39
Dyktando pamięciowe – PWM I/1

Dyktando rytmiczne – PWM I/55
Rozpoznawanie interwałów – IT I/10
Rozpoznawanie trójdźwięków – IT I/8
Rozpoznawanie D7 – IT I/6
Analiza dzieła – DDM 2D/58
Analiza dzieła – DDM 2D/59
Analiza dzieła – DDM 2D/60
Analiza dzieła – DDM 2D/61
Analiza dzieła – DDM 2D/62
Analiza dzieła – DDM 2D/63

Dyktando wysokościowe – PWM IV/5
Dyktando wysokościowe – PWM IV/6
Dyktando wysokościowe – PWM IV/7
Dyktando wysokościowe – PWM IV/8

Korekta błędów – DD II/32
Rozpoznawanie interwałów – IT I/1
Rozpoznawanie trójdźwięków – IT I/14
Rozpoznawanie D7 – IT I/9
Dyktando harmoniczne – PWM II-39

Dyktando melodyczno-rytmiczne – uzupełnianie melodii – PWM IV/40
Dyktando melodyczno-rytmiczne – uzupełnianie melodii – PWM IV/41
Dyktando melodyczno-rytmiczne – uzupełnianie melodii – PWM IV/63
Dyktando melodyczno-rytmiczne – uzupełnianie melodii – PWM IV/62


Korekta błędów- DDM A1- 43
Dyktando 2-głosowe – PWM I-33
Dyktando 1-głosowe – PWM I-29

Analiza dzieła – 1
Analiza dzieła – 2
Analiza dzieła – 3
Analiza dzieła – 4
Analiza dzieła – 5
Analiza dzieła – 6
Dyktando melodyczno-rytmiczne – DDM A1-74

Korekta błędów- DDM A1- 43
Dyktando 2-głosowe – PWM I-30
Dyktando 1-głosowe – PWM I-54

Analiza dzieła – 1
Analiza dzieła – 2
Analiza dzieła – 3
Analiza dzieła – 4
Analiza dzieła – 5
Analiza dzieła – 6
Dyktando melodyczno-rytmiczne i analiza harmoniczna – DDM A1-34

Dyktando melodyczno-rytmiczne – DDM A1 – 55
Dyktando pamięciowe – DDM A1-74
Dyktando melodyczno- rytmiczne – DDM B2-30
Dykt. melodyczno-harmoniczne – PWM III-35

Analiza dzieła – 1
Analiza dzieła – 2
Analiza dzieła – 3
Analiza dzieła – 4
Analiza dzieła – 5
Analiza dzieła – 6

Dyktando pamięciowe – PWM 1-20
Dyktando 2- głosowe – PWM 1-38
Korekta błędów – DD II-74
Analiza dzieła – DM VI-42
Analiza dzieła – DM VI-68
Analiza dzieła – DM VI-71
Analiza dzieła – DM VI-91


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego