M. Piotrowska – Kształcenie słuchu. Czytanie nut

Rozpoznawanie interwałów granych harmonicznie – nagranie- IT I/7
Rozpoznawanie trójdźwięków granych harmonicznie – nagranie IT/11
Dyktando 1-głosowe – nagranie PWM I/7
Dyktando rytmiczne – zapisz rytm usłyszanej melodii – nagranie DV/44
Analiza dzieła – DDM 2D/58
Analiza dzieła – DDM 2D/59
Analiza dzieła – DDM 2D/60
Analiza dzieła – DDM 2D/61
Analiza dzieła – DDM 2D/62
Analiza dzieła – DDM 2D/63

Rozpoznawanie interwałów granych harmonicznie – nagranie- IT I/1
Rozpoznawanie trójdźwięków granych harmonicznie – nagranie IT/14
Rozpoznawanie D7 – nagranie IT/9
Dyktando rytmiczne – zapisz rytm górnego głosu z melodii – nagranie PWM I/39
Analiza dzieła – DDM 2D/58
Analiza dzieła – DDM 2D/59
Analiza dzieła – DDM 2D/60
Analiza dzieła – DDM 2D/61
Analiza dzieła – DDM 2D/62
Analiza dzieła – DDM 2D/63

Rozpoznawanie interwałów granych harmonicznie – nagranie- IT I/10
Rozpoznawanie trójdźwięków granych harmonicznie – nagranie IT/8
Rozpoznawanie D7 – nagranie IT/6
Dyktando harmoniczne – uzupełnij dźwięki w sopranie i basie- określ tonacje akordów – nagranie PWM II/39
Analiza dzieła – DDM 2D/58
Analiza dzieła – DDM 2D/59
Analiza dzieła – DDM 2D/60
Analiza dzieła – DDM 2D/61
Analiza dzieła – DDM 2D/62
Analiza dzieła – DDM 2D/63

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego