Grzegorz Bogdan – archiwum

Kształcenie słuchu


Czytanie nut głosem


Zespół wokalny


Zasady muzyki


Zespół barokowy


Chór dziecięcy „Viva e Canto” oraz PSM I stopnia

Uwaga uczniowie Chóru Vivat e Canto oraz Chóru PSM I stopnia !!!

Osoby, które chciałyby uzyskać lepszą ocenę niż proponowaną, proszę o przygotowanie i nagranie partii własnego głosu jednego z dwóch poznanych na wcześniejszych zajęciach utworów. Pierwszy to utwór „Bajki”, drugi to „Koziołeczek”. Do każdego z nich dołączyłem partytury, nagranie wyciągu fortepianowego oraz poszczególne partie głosów. Utwory proszę nagrać w formacie mp3 lub innym formacie komórkowym (wyłącznie dźwięk, bez obrazu!!!). Termin przesyłania nagrań upływa w dniu 5 czerwca 2020. Podpisane pliki muzyczne (imię, nazwisko i rodzaj głosu) proszę przesyłać na adres: gbogdan@psmsuwalki.pl


Bajki – głos 1
Bajki – głos 1
Bajki – partytura

Koziołeczek – głos 1
Koziołeczek – partytura

Piąty dzień stworzenia

Początek prac stworzenia partytura chór

Początek prac stworzenia – odsłuch

Chór PSM II st

Uwaga uczniowie chóru II stopnia !!!

Zostały określone warunki zaliczenia przedmiotu chór. Związku z tym proszę o samodzielne przygotowanie i nagranie partii własnego głosu dwóch utworów. Pierwszy to utwór M. Gomółki „Nieście chwałę mocarze” drugi do wyboru spośród utworów wcześniej poznanych na zajęciach: „Wade in the water”, „Nobody knows de trouble I see”, „Joshua fit the battle o’ Jerico”. Do utworu M. Gomółki „Nieście chwałę mocarze” dołączam nagrania, wyciąg fortepianowy oraz poszczególne partie głosów. Załączam również partytury wszystkich pieśni. Utwory proszę nagrać w formacie mp3 lub innym formacie komórkowym (wyłącznie dźwięk). Termin przesyłania nagrań upływa w dniu 5 czerwca 2020. Podpisane pliki muzyczne (imię, nazwisko i rodzaj głosu) proszę przesyłać na adres: gbogdan@psmsuwalki.pl

Nieście chwałę mocarze – alt
Nieście chwałę mocarze – bas
Nieście chwałę mocarze – sopran
Nieście chwałę mocarze – tenor
Nieście chwałę mocarze – wyciąg fortepianowy

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego