Dorota Frydrych – Kształcenie słuchu. Rytmika – Archiwum

Zrobione prace proszę wysyłać na  adres:
dfrydrychpsm@gmail.com

Kształcenie słuchu

Odsłuch do karty pracy nr 16. Kl. III/4
Odsłuch do karty pracy nr 15. Kl. I/4
Odsłuch do karty pracy nr 15. Kl. II/4
Odsłuch do karty pracy nr 15. Kl. II/6
Odsłuch do karty pracy nr 15. Kl. III/4

Odsłuch do karty pracy nr 14

Odsłuch do karty pracy nr 13. Kl. I/4
Odsłuch do karty pracy 12. Kl. II/4.
Odsłuch do karty pracy 12. Kl. III/4.
Odsłuch do karty pracy 12. Kl. III/4.
Odsłuch do karty pracy 12. Kl. III/4.
Odsłuch do karty pracy 12. Kl. VI/6

Odsłuch do karty pracy 11. Kl. I/4
Odsłuch do karty pracy 11. Kl. II/4
Odsłuch do karty pracy 11. Kl. VI/6.
Odsłuch do karty pracy 11. Kl. II/6
Odsłuch do karty pracy 10. Kl. II/6

Odsłuch do karty pracy 10. Kl. I/4
Odsłuch do karty pracy nr 6. Kl II/4
Odsłuch do karty pracy nr 6. Kl III/4
Odsłuch do karty pracy nr 6. Kl VI/6Odsłuch: Karta pracy nr 3. Klasa II/4
Odsłuch: Karta pracy nr 3. Klasa VI/6
Odsłuch: Karta pracy nr 3. Klasa III/4RytmikaOdsłuch do karty pracy nr 7. Kl. I/6
Odsłuch do karty pracy nr 7. Kl. II/6

Odsłuch do karty pracy nr 6. Klasa I/6
Odsłuch do karty pracy nr 6. Klasa II/6
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego