Archiwum. Nauczyciel: Pamela Sinicka. Przedmioty: Kształcenie słuchu. Zasady muzyki. Formy muzyczne

Materiały z 25.04.2020 r.

Kształcenie słuchu

Formy muzyczne

Zasady muzyki

Kształcenie słuchu

Materiały z 18.04.2020 r.

Materiały z 15.04.2020 r.

Materiały z 08.04.2020 r.

1
2
3
4
5
6

Materiały z 04.04.2020 r.

1
2
3
4
5
6
A 74 – 04.04.
A34

Materiały z 01.04.2020 r.

A55 – 01.04.
A74 – 01.04.
B30 – 01.04.

Materiały z 28.03.2020 r.

kl. I 2 gł. 28.03.
kl. I korekta 28.03.
kl. I dolny gł. 28.03.
kl. II 2 gł. 28.03
kl. II górny głos 28.03.
kl. II korekta 28.03.

kl. IV – zad. 3a)
kl. IV – zad. 3b)

Zasady muzyki

Materiały z 18.04.2020 r.

Materiały z 15.04.2020 r.

Materiały z 08.04.2020 r.

Materiały z 04.04.2020 r.


Materiały z 01.04.2020 r.


Materiały z 28.03.2020 r.Formy muzyczne

Materiały z 15.04.2020 r.

Materiały z 08.04.2020 r.

Materiały z 04.04.2020 r.


Materiały z 01.04.2020 r.


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego