Gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gratulujemy nauczycielom i pracownikom administracji uzyskanych odznaczeń i nagród: 
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
Anna Borkowska

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej: 
Ewa Wołczek

Medal za długoletnią służbę: 
Honorata Giedrojć – Złoty Medal za długoletnią służbę 
Małgorzata Piotrowska – Złoty Medal za długoletnią służbę 
Stanisław Piotrowski – Złoty Medal za długoletnią służbę 
Dariusz Michałowski – Złoty Medal za długoletnią służbę                                                                                       

Barbara  Moruszewicz – Złoty Medal za długoletnią służbę 
Marlena Borowska – Srebrny Medal za długoletnią służbę 
Ewa Wołczek – Srebrny Medal za długoletnią służbę 

Medale Komisji Edukacji Narodowej: 
Urszula Nalaskowska 
Elżbieta Kondzior 
Grzegorz Bogdan 

Niebywałe Suwałki 
Suwalki24.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego