Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach serdecznie gratuluje:

Pani Marlenie Borowskiej otrzymania dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury za sezon artystyczny 2016/2017.

Czytaj więcej...

Gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gratulujemy nauczycielom i pracownikom administracji uzyskanych odznaczeń i nagród: 
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
Anna Borkowska

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej: 
Ewa Wołczek

Medal za długoletnią służbę: 
Honorata Giedrojć –

Czytaj więcej...

VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna

VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna

VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych Szkół Muzycznych I i II stopnia pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej, wspierana przez Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, odbyła się 22-23 września w PSM I i II stopnia w Koninie; Jest to

Czytaj więcej...

* * * UWAGA * * *

Wpłaty na Radę Rodziców od dnia 30.09.2017r. na nowy rachunek bankowy: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach rachunek bankowy numer: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000 w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Czytaj więcej...

II KONCERT KAMERALNY – NOWE INTERPRETACJE

II KONCERT KAMERALNY – NOWE INTERPRETACJE

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach zaprasza na II KONCERT KAMERALNY o twórczości Karola Szymanowskiego z I cyklu koncertów kameralnych – NOWE INTERPRETACJE. 

24.09.2017 r., godz. 18:00, WSTĘP WOLNY

Czytaj więcej...

I KONCERT KAMERALNY – NOWE INTERPRETACJE

I KONCERT KAMERALNY – NOWE INTERPRETACJE

I CYKL KONCERTÓW KAMERALNYCH – NOWE INTERPRETACJE 2017 

ZAPRASZAMY

Czytaj więcej...

* * * OGŁOSZENIE * * *

Dyrekcja Państwowej Szkoły I i II stopnia w Suwałkach zaprasza rodziców na ogólnoszkolne zebranie w dniu 28.09.2017 r. o godz. 18:00, Sala Koncertowa.

Czytaj więcej...

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego