Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Żołnierze w Państwowej Szkole Muzycznej