VI Szkolny Konkurs Kompozytorski

VI Szkolny Konkurs Kompozytorski
 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach.
 2. Jest to konkurs wewnątrzszkolny, skierowany do uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest własne opracowanie jednej z dwóch pieśni Stanisława Moniuszki : „Dąbrowa” lub „Złota rybka”, pochodzących ze zbiorów „Śpiewników domowych”.
 4. Konkurs rozgrywany będzie w następujących kategoriach:
  – instrument lub głos solowy z akompaniamentem,
  – duet,
  – tercet, kwartet instrumentalny, wokalny lub instrumentalno-wokalny.
 5. Opracowanie powinno zawierać partyturę opracowanego utworu.
 6. Całkowity czas trwania utworu nie powinien przekraczać 10 minut.
 7. Termin składania prac upływa z dniem 28.05.2019, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.06.2019.
 8. Prace powinny być składane w kopercie z imieniem i nazwiskiem u p. Grzegorza Bogdana.
 9. Konkurs rozstrzygnie komisja w składzie: Beata Maria Michniewicz, Izabela Sokołowska-Filipiak, Grzegorz Bogdan, Sylwester Trojanowski.
 10. Wszystkie utwory zostaną wykonane publicznie podczas koncertu, który odbędzie się 4 czerwca 2019.
 11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 12. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu będzie ostateczna.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl