* * * UWAGA * * *

Wpłaty na Radę Rodziców od dnia 30.09.2017r. na nowy rachunek bankowy: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach rachunek bankowy numer: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000 w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl