Samorząd uczniowski

Dnia 9 października 2019 roku odbyły się w wybory do Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20120.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/20120

Zarząd samorządu:
1. Przewodnicząca – Aleksandra Filipow
2. Wiceprzewodniczący – Karolina Kościuch oraz Rafał Frydrych
3. Sekretarz – Maria Kocimowska
4. Redaktor gazetki szkolnej – Joanna Wasilewska oraz Klara Tyczkowska
5. Redaktor samorządowej strony internetowej – Julia Lewoc

Członkowie samorządu:

PSM I stopnia
Dawid Andruszkiewicz, Patryk Ambrosiewicz, Krzysztof Danecki, Oliwier Bernatowicz

PSM II stopnia
Błażej Balukiewicz, Dominika Sala, Antoni Kołodziej, Joachim da Silva, Kamila Sacharzewska, Julia Pietuszko, Julia Chomicz, Włodzimierz Moniuszko, Joanna Dąbrowska, Bartosz Drzemicki, Benedykt Huszcza, Roksana Maciejczuk, Krzysztof Brzozowski, Patrycja Wojsznis, Agata Korsak, Bernadeta Bilbin, Natalia Statkiewicz, Hanna Knebel

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Letkiewicz. Zastępca: Urszula Murawko.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego