Samorząd uczniowski

W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodnicząca – Aleksandra Orchowska 
2) Wiceprzewodniczące – Karolina Kościuch oraz Jakub Faliński 
3) Sekretarz – Aleksandra Filipow 
4) Redaktorzy gazetki szkolnej – Julia Lewoc,
     Maria Kocimowska, Kamila Sacharzewska 
5) Redaktor samorządowej strony internetowej – Szymon Koprowski 

  Członkowie: 

– Jakub Czerżyński
– Kinga Korneluk
– Dominika Sala
– Błażej Balukiewicz
– Aurelia Pietraszkiewicz
– Wiktor Wasilewski
– Wiktor Daniłowicz
– Antoni Kołodziej
– Joachim da Silva
– Marcin Frydrych
– Rafał Frydrych,
– Krzysztof Rogucki,
– Julia Pietuszko,
– Julia Chomicz,
– Włodzimierz Moniuszko,
Sebastian Jasiński,
– Joanna Wasilewska,
– Klara Tyczkowska,
– Roksana Maciejczuk,
– Krzysztof Brzozowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Letkiewicz.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego