Rada Rodziców

Wniosek o dofinansowanie – DOC
Wniosek o dofinansowanie – PDF

 

Wojciech Pająk – Przewodniczący – nr tel. 604-117-142, e-mail: wojtek.pajak@gmail.com 

Iwona Burzycka – wiceprzewodnicząca 
Kamila Dańko – skarbnik 
Wioletta Bukowska-Snarska – sekretarz

Informujemy, że spotkania Rady Rodziców są otwarte. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wpłaty na Radę Rodziców
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000 
tytułem: wpłata na Radę Rodziców – imię i nazwisko dziecka

Rada Rodziców – wpłata – PDF

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 – PDF

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl