Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Sekcja ¦piewu Solowego i Akordeonu - Media o nas

W roku szkolnym 2011/2012 powstała nowa sekcja - ¦piewu Solowego i Akordeonu. Wszelkie informacje dotycz±ce aktywno¶ci Sekcji Akordeonu i Sekcji Wokalnej we wcze¶niejszych latach znajduj± się tutaj:
Akordeon
¦piew Solowy


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl