Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2019 otrzymali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach:
1. Bernadeta Bilbin, skrzypce, kl. III PSM II st., /n. Katarzyna Komorowska, Joanna Walicka/
2. Zuzanna Bonarska, gitara, kl. II PSM II st., / n. Dariusz Michałowski/
3. Tomasz Grądzki, akordeon, kl. IV/4 PSM I st., / n. Piotr Skowroński/
4. Karolina Kościuch, klarnet, kl. V PSM II st., / n. Mieczysław Michniewicz/
5. Roksana Maria Maciejczuk, śpiew, kl. II PSM II st., /n. Marlena Borowska/
6. Jakub Olszewski, akordeon, kl. I PSM II st., /n. Sylwia Roszko/
7. Paweł Senda, akordeon, kl. I PSM II st., /n. Sylwia Roszko/

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl