Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Regulamin VIII Makroregionalnego Konkursu z Kształcenia Słuchu
dla uczniów klas IV/6 i II - III/4 szkół muzycznych pierwszego stopnia

 1. Organizatorem konkursu jest Sekcja Teorii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.
 2. Konkurs odbędzie się 10 maja 2010 r. o godz. 12.00 w sali koncertowej szkoły.
 3. Konkurs przeprowadzony jest anonimowo- uczestnicy losują godła, którymi oznaczają swoje prace.
 4. Prace zostaną sprawdzone przez Komisję powołaną przez organizatora, a wyniki ogłoszone tego samego dnia.
 5. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
 6. W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas IV/6 i II - III/4
 7. Każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników.
 8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa , a pedagodzy podziękowanie za udział i przygotowanie uczniów.
 9. Szkoła , której uczestnik zostanie laureatem otrzyma pamiątkowy medal.
 10. Zakres materiału
  Interwał melodyczny z uzupełnieniem zapisu na pięciolinii .
  Interwał harmoniczny (1,2>,2,3>,3,4,4<,5>,5,6>,6,7<,8).
  Rozróżnianie trybu i przewrotów trójdźwięków +,o, oraz >,< (postac zasadnicza) granych harmonicznie z uzupełnieniem rytmu.
  Rozróżnianie gam durowych (do 3 znaków) granych od c1 do c2, ( inna gama w górę , inna w dół). - uzupełnienie zapisu
  Rozróżnianie odmian gam molowych harmonicznych ) granych od c1 do c2, (inna gama w górę inna w dół) - uzupełnienie zapisu
  Korekta błędów w melodii.
  Dyktando rytmiczne .
  Dyktando 2- gł. ( 1 - 4 t) zapis melodii głosu górnego i rytmu głosu dolnego
 11. Zgłoszenia zawierające dokładne dane:
  - imię i nazwisko uczestnika oraz nauczyciela prowadzącego
  - dokładna nazwa szkoły
  - adres mailowy lub numer telefonu / kontakt z nauczycielem
  przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2010 na adres szkoły
  PSM I i II stopnia
  ul. Noniewicza 83
  16-400 Suwałki
  lub fax 087/ 566- 47- 35 lub adres mailowy psmsuwalki@neostrada.pl
  z dopiskiem KONKURS z KSZTAŁCENIA SŁUCHU kl IV/6 i II-III/4
 12. Wpisowe na konkurs wynosi 30 zł i nie podlega zwrotowi. Wpłatę należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2010 r. na konto: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: michniewicz_bm@poczta.onet.pl lub tel. 500-138-664


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl