PSM I i II st. w Suwałkach

SPIS UCZNIOWSKICH PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH

rok szkolny 2009/2010

 

Lp

Nazwa przedmiotu/

nauczyciel

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

PSM II stopnia

1.

Formy Muzyczne

- Urszula Nalaskowska

Kl. VI

ABC form muzycznych”

Musica Jagielonica, Kraków 1996

Danuta Wójcik

2.

Formy Muzyczne

- Izabela Sokołowska

Kl. V

ABC form muzycznych”

Musica Jagielonica, Kraków 1996

Danuta Wójcik

3.

Literatura Muzyczna

- Izabela Sokołowska

Kl. I oraz

kl. II

Nauka o muzyce”

Danuta Wójcik


4.

Historia muzyki

- Izabela Sokołowska

1. Kl. III-VI

2. Kl. VI

1. „Historia muzyki t. I, II, III”

2. „ABC historii muzyki”

1. D. Gwizdalanka

2. M. Kowalska


5.

Kształcenie słuchu

- B.Dudko-Kuczyńska

1.Kl. I i II3. kl. II

1. Solfeż I i II

2.”Podręcznik do kształcenia słuchu”

3. „Materiały do kształcenia słuchu”

1. J.K. Lasocki

2. Dzielska, Kaszycki


3. M. Dziewulska


6.

Zasady muzyki

-B.Dudko-Kuczyńska

Kl. I i II

Zasady muzyki”

F. Wesołowski


7.

Zasady muzyki

- E. Kondzior

k. I

Zasady muzyki”

F. Wesołowski


8.

Kształcenie słuchu

- E. Kondzior

Kl. I

1.”Materiały do kształcenia słuchu”

2. „Ćwiczenia do realizacji przebiegów rytmicznych”

3. .”Podręcznik do kształcenia słuchu” PWM

1.J. Dzielska

2. E. Stachurska


3. . J.Dzielska, L. Kaszycki

9.

Kształcenie słuchu

- M. Piotrowska

Kl. III


-----------------

Kl. IV


-----------------

Kl. V
Kl. VI

1. „Materiały do kształcenia słuchu”

PWM

2.”Podręcznik do kształcenia słuchu” PWM

3.”Cwiczenia do realiz. Przebiegów rytmicznych” AM im.F.Ch

-------------------------------------------

1. „Materiały do kształcenia słuchu”

PWM

2.”Podręcznik do kształcenia słuchu” PWM

3.”Cwiczenia do realiz. Przebiegów rytmicznych” AM im.FCh

--------------------------------------------

1. Czytanie nut głosem cz.1,2,3 PWM

2. .”Cwiczenia do realiz. Przebiegów rytmicznych” AMiFC 3.„Zbiór ćwicz. do kształcenia słuchu”1. Czytanie nut głosem cz.1,2,3 PWM

2.”Ćwiczenia do realizacji przebiegów rytmicznych” AMiFC

3. „Materiały do kształc. słuchu”

PWM

1. J.Dzielska


2. J.Dzielska, L. Kaszycki

3. E. Stachurska1. J.Dzielska


2. J.Dzielska, L. Kaszycki

3. E. Stachurska1. M. Wacholc


2. E. Stachurska3. M. Danyszowa1. M. Wacholc


2. E. Stachurska


3. M. Dziewulska

10.

Harmonia

-M. PiotrowskaKl. III oraz

Kl. IV oraz

Kl. V1. „Harmonia” t.I,II oraz „Zbiór zadań i przykładów” PWM

2.”Nauka harmonii” PWM

3.”Materiały do ćwiczeń harmonicznych” PWM

1. K. Sikorski


2.F. Wesołowski

3.F. WesołowskiPSM I stopnia, cykl 6-letni

1.

Kształcenie słuchu

-B. M. Michniewicz

Kl. I/6 – III/6

1. „Kształcenie słuchu na wesoło”

CEA

2. „Solfeż elementarny” Triangel

3. „Dyktanda elementarne” Triangel

1.B.M. Michniewicz


2. Maria Wacholc

3.M. Rogozińska

2.

Kształcenie słuchu

- B.M. Michniewicz

Kl. IV/6


Dyktanda elementarne” Triangel

M. Rogozińska


3

Kształcenie słuchu

- B.M. Michniewicz

Kl. IV/6 –VI/61.”Solfeż elementarny” Triangel

2. „Czytanie nut głosem 1”

3. „Dyktanda muzyczne” PWM


4. „Ćwiczenia do realizacji przebiegów rytmicznych”

5.”Zbiór zadań z egzaminów wstępnych” AMFC W-wa

1. M. Wacholc

2.M. Wacholc

3. D.Dobrowolska-Marucha

4. E. Stachurska


5. Praca międzyuczel. Katedry Kszt. Słuchu


4

Kształcenie słuchu

-D. Frydrych

Kl. II/6 – IV/6

Solfeż elementarny” Triangel

M. Wacholc


5

Kształcenie słuchu

-B. Dudko-Kuczyńska

Kl. II/6 – VI/6

1„Solfeż elementarny” Triangel

2 „Dyktanda elementarne” Triangel

1 M. Wacholc

2 M. Ćwiklińska,

M. Rogozińska

6

Rytmika

- D. Frydrych

Kl. I/6 –III/6

Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci”

A. Waclawczyk


7

Audycje muzyczne

-B. Dudko-Kuczyńska

Kl. IV/6-VI/6

W krainie muzyki” PWM

A.Kreiner-Bogdańska


PSM I stopnia, cykl 4-letni

8

Kształcenie słuchu

-D. Frydrych

Kl.I/4 - IV/4

Solfeż elementarny ‘ Triangel

M. Wacholc

9

Audycje muzyczne

- B. Dudko-Kuczyńska

Kl. II/4 – IV/4

W krainie muzyki” PWM

A.Kreiner-Bogdańska