KONKURS WIEDZY
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA
SUWAŁKI 2010

PODSUMOWANIE KONKURSU

Do pierwszego etapu przeprowadzonego za pomocą testu zredagowanego przez nauczycielki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach panie: Barbarę Dudko i Izabelę Sokołowską a przeprowadzonego w dniach 28 -30 kwietnia 2010 r. wewnątrz szkół na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przystąpiło łącznie ponad 190 osób( nie wszystkie szkoły podały nam dokładną ilość). Do drugiego etapu każda ze szkół mogła zgłosić maksymalnie 5 osób. W drugim etapie przeprowadzonym w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej i i II stopnia w Suwałkach w dniu 11 maja udział wzięło łącznie ze wszystkich szkół 45 osób. II etap składał się z dwóch części: wiadomości dotyczących biografii F. Chopina i rozpoznania utworów kompozytora/ utwory były podane i udostępnione przez organizatorów od 1 marca 2010/

Szkoły podstawowe - wybierały z 10 utworów, szkoły gimnazjalne - z 15 utworów, szkoły ponadgimnazjalne - z 20 utworów.

Laureatami zostali:
W kategorii - szkoły podstawowe:
Wyróżnienia - Monika Arciszewska /Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach
Zuzanna Kościuch / Szkoła podstawowa nr 2 w Suwałkach
Katarzyna Makarewicz / Szkoła podstawowa nr 2 w Suwałkach
III miejsce Karolina Gniedziejko /Szkoła podstawowa nr 10 w Suwałkach
II miejsce Marta Sawicka / Szkoła Podstawowa w Jeleniewie
I miejsce Natalia Rogucka / Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach
W kategorii - szkoły gimnazjalne:
Wyróżnienia - Arleta Kamińska/ Gimnazjum w Bakałarzewie
Sylwia Dudanowicz /Zespół Szkół w Słobódce
Iwona Obuchowska/Zespół Szkół w Słobódce
Patrycja Piasecka/ Publiczne Gimnazjum w Kaletniku
III miejsce - Natalia Górska/ Zespół Szkół w Bakałarzewie
II miejsce - Anna Barbara Wdowiak/Gimnazjum w Bakałarzewie
Żaneta Suchocka / Gimnazjum w Jeleniewie
I miejsce - Dorota Lutyńska/ Zespół Szkół w Słobódce - bezbłędnie rozpoznane utwory a tylko jeden punkt mniej w teście .
W kategorii - szkoły ponadgimnazjalne
Wyróżnienia - Alicja Taraszkiewicz/ Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
Magda Ceran/Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Bartosz Janczulewicz /Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
III miejsce - Mariusz Drażba /Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Suwałkach
III miejsce - Gabriela Wiktoria Dec /Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
II miejsca nie przyznano
I miejsce - Agata Julia Moruszewicz /Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - podobnie jak w przypadku laureatki gimnazjum bezbłędnie rozpoznane utwory a jedna błędna odpowiedź w teście.

Ponadto przyznano Puchar Prezesa SEM( Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej w Suwałkach) dla szkoły, której uczestnicy osiągnęli najwyższy stopień przygotowania. Przyznano go Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Stowarzyszenie wręczyło również podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do udziału w konkursie doceniając fakt, że gdyby nie ich zaangażowanie całe przedsięwzięcie nie zostałoby zrealizowane.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się przed koncertem Gala Chopinowska 15 maja 2010 . Sponsorami nagród w konkursie byli: Trzech głównych - Starosta Powiatu Suwalskiego - Szczepan Ołdakowski, pozostałych - Prezydent Miasta Suwałki - Józef Gajewski, dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Andrzej Raczyło, Wójt Gminy Suwałki - Tadeusz Chałko, SEM w Suwałkach.

Głównym sponsorem koncertu Gala Chopinowska była Dorota Okrągła - Dyrektor Oddziału Operacyjnego BGŻ S. A. w Suwałkach. Ponadto organizatorzy dziękują Zarządowi Banku Spółdzielczego Rutki Tartak za okazaną pomoc.


R E G U L A M I N

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach przy współorganizacji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.
Tematem Konkursu jest życie i twórczość Fryderyka Chopina na tle jego epoki.
Konkurs ma zasięg regionalny i przeznaczony jest dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap - test pisemny, w szkołach macierzystych 30 kwietnia 2010 roku.
Przygotowany test do pierwszego etapu konkursu rozesłany zostanie na adres mailowy szkół w dniu 28.04.2010

II etap - test pisemny w 3 kategoriach szkół
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach ul. Noniewicza 83,
11 maja 2010 - dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie.
Ostateczny termin zgłoszeń uczestników do II etapu Konkursu upływa dnia 7 maja.

Wymagania konkursowe:
a) znajomość życia i twórczości Fryderyka Chopina,
b) umiejętność rozpoznawania wybranych utworów na podstawie wysłuchanych fragmentów.
Pytania konkursowe oparte będą na literaturze.

Przewidziane nagrody:
Nagrody rzeczowe - laureaci II etapu konkursu,
Dyplomy uczestnictwa - wszyscy uczestnicy II etapu.
Dyplomy za przygotowanie uczestników - pedagodzy przygotowujący uczestników
Puchar prezesa SEM w Suwałkach - szkoła, której uczniowie wykażą się wysokim poziomem wiedzy.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uświetni koncert chopinowski w wykonaniu uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach. Termin zostanie podany podczas konkursu.

Informacje dotyczące konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły www.psmsuwalki.pl od marca 2010.
Każda ze szkół może zgłosić do udziału w II etapie konkursu maksymalnie pięciu uczniów. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz nazwisko pedagoga przygotowującego.

Zakres literatury przedmiotu
Szkoły podstawowe:
B. Muchenberg - Pogadanki o muzyce t.II, str. 57 - 86, PWM.
J. Pyzio - F. Chopin/ wydanie albumowe/
J. Ekiert - Fryderyk Chopin. Biografia ilustrowana, Muza 2009
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_chopin_fryderyk
http://www.sciaga.pl/tekst/42408-43-fryderyk_chopin

Gimnazja :
W. Dulęba - Chopin, PWM.
A. Orga - Chopin, PWM.
A.Owczuk - Mazowieckie impresje, Muza.
www.chopin.info.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin

Szkoły ponadgimnazjalne:
M. Tomaszewski - Chopin, PWM 2009
B. Owczuk - Mazowieckie impresje, Muza.
K. Burek - Chopin, Ex Libris 2008
www.chopin.pl
www.pl.chopin.nifc.pl

Wykaz obowiązujących utworów do słuchania /obowiązuje w II etapie konkursu/
Szkoły podstawowe:
Etiuda c - moll op. 10 nr 12 "Rewolucyjna"
Walc Des - dur op. 64 nr 1
Polonez As - dur op. 53
Mazurek D - dur op. 33 nr 3
Preludium Des - dur op. 28 nr 15
"Życzenie" - pieśń na głos i fortepian
"Hulanka" - pieśń na głos i fortepian
Koncert fortepianowy f - moll op. 21, część I
Scherzo h - moll op. 20
Mazurek a - moll op. 68 nr 2

Gimnazja :
Etiuda c - moll op. 10 nr 12 "Rewolucyjna"
Walc Des - dur op. 64 nr 1
Polonez As - dur op. 53
Mazurek D - dur op. 33 nr 3
Preludium Des - dur op. 28 nr 15
"Życzenie" - pieśń na głos i fortepian
"Hulanka" - pieśń na głos i fortepian
Koncert fortepianowy f - moll op. 21, część I
Scherzo h - moll op. 20
Mazurek a - moll op. 68 nr 2
Nokturn e-moll op. 72 nr 1
Rondo a la Krakowiak F - dur op. 14 na fortepian i orkiestrę
Wariacje B - dur na temat arii "La ci darem la mano" op. 2
Etiuda Ges - dur op. 25 nr 9
Koncert fortepianowy e - moll op. 11, część I

Szkoły ponadgimnazjalne :
1. Etiuda c - moll op. 10 nr 12 "Rewolucyjna"
2. Walc Des - dur op. 64 nr 1
3. Walc Es - dur op. 18
4. Polonez As - dur op. 53
5. Polonez A - dur op. 40 nr 1
6. Mazurek D - dur op. 33 nr 3
7. Preludium Des - dur op. 28 nr 15
8. Preludium A - dur op. 28 nr 7
9. "Życzenie" - pieśń na głos i fortepian
10. "Hulanka" - pieśń na głos i fortepian
11. "Śliczny chłopiec" - pieśń na głos i fortepian
12. Koncert fortepianowy f - moll op. 21, wszystkie części
13. Scherzo h - moll op. 20
14. Mazurek a - moll op. 68 nr 2
15. Nokturn e - moll op. 72 nr 1
16. Rondo a la Krakowiak F - dur op. 14 na fortepian i orkiestrę
17. Wariacje B - dur na temat arii "La ci darem la mano" op. 2
18. Etiuda Ges - dur op. 25 nr 9
19. Koncert fortepianowy e - moll op. 11, wszystkie części
20. Ballada g - moll op. 2

Copyright © 2012 PSM SUWAŁKI