SEMINARIUM KLARNETOWE

SEMINARIUM KLARNETOWE

W dniach 16 – 17 marca Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

zaprasza na  SEMINARIUM KLARNETOWE,

które poprowadzi dr hab. Romuald Gołębiowski (UMFC Warszawa).

Obecność uczniów klas klarnetu obowiązkowa.

Organizacja: mgr Mieczysław Michniewicz, mgr Magdalena Sowul. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl