2015-2016

Zapraszamy do udziału w warsztatach, lekcjach otwartych, wykładach w ramach Spotkania z Doradca Metodycznym w najbliższy piątek 12.02.2016 r. Temat wiodący: Aktywne metody pracy z dziećmi. Spotkanie poprowadzą doradcy CENSA  Joanna Magdalena Tomkowska i Beata Maria Michniewicz. 

 

Interwał – odległość muzyczna  to temat warsztatów muzycznych z kształcenia słuchu, na które zapraszamy nauczycieli, rodziców i uczniów kl. II i III PSM I stopnia. Zajęcia odbędą się w dwóch 14 – osobowych grupach.

5 listopada godz. 17.30 – gr. I
6 listopada godz. 18.00 – gr. II

Prowadzenie – Beata Maria Michniewicz

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego