Archiwum

Na VIII Konferencji Etnologicznej w Kijowie odczytany został artykuł autorstwa mgr Izabeli Filipiak – Sokołowskiej nauczycielki Historii Muzyki PSM II stopnia zatytułowany O suwalskiej pieśni ludowej i wybranych przykładach jej regionalnego nacechowania. Artykuł został wydrukowany w roczniku ósmym Problemów etnomuzykologicznych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska 
powołała Panią Beatę Marię Michniewicz do pełnienia zadań doradcy metodycznego
Obszar działań obejmuje wszystkie typy szkół muzycznych I stopnia, prowadzone przez różne organy prowadzące na terenie całego kraju. 
Nominacji dokonano w siedzibie ministerstwa

Warszawa, 22 maja 2015 r.

Konfrontacje młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2015 zakończony ! Co roku uczniowie wszystkich klas PSM I stopnia uczestniczą w Konkursie z kształcenia słuchu, który ma na celu sprawdzenie poziomu nauczania i systemów oceniania w poszczególnych klasach. Konkurs przebiega w dwóch etapach. I etap przeprowadzany jest w formie sprawdzianu przez nauczycieli ( jednakowy w treści ). II etap – FINAŁ wyłania najlepszych. Przyznawane są miejsca i wyróżnienia. Cieszy nas fakt dużego zainteresowania uczniów konkursem. Laureatom gratulujemy dobrych wyników. Nauczycielom sekcji teorii dziękujemy za podejmowania działań mających na celu motywowanie uczniów do nauki. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów. Na rozdanie dyplomów zapraszamy 25 czerwca , godz. 17.00, sala koncertowa. 

Laureaci: KLASA I 

I miejsce – Zuzanna  Gulbierz– I/pion mgr Beata Maria Michniewicz
I miejsce – Pietuszko Emilia – I/pion mgr Beata Maria Michniewicz
II miejsce – Raczkowski Filip – I/pion mgr Dorota Frydrych
II miejsce – WasilewskaNatalia – I/pion mgr Beata Maria Michniewicz
III miejsce – Polkowska Maria – I/6 mgr Dorota Frydrych
III miejsce – Szeliga Weronika – I/pion mgr Beata Maria Michniewicz                                                                 

III miejsce – Bogdański Karol – I/6 mgr Dorota Frydrych                                                               

WYRÓŻNIENIA
Sawicki Jan, Biegasik Joanna, Pająk Weronika, Truchan Zofia, Walisiewicz Zofia, Sieczkowski Hubert – mgr Dorota Frydrych, Szulc Julia – mgr Beata Maria Michniewicz

KLASA II
I miejsce – Gołowczyc Aleksandra –II/pion mgr Beata Maria Michniewicz
II miejsce – Wasilewski Wiktor – II/pion mgr Beata Maria Michniewicz
III miejsce – Chomicz Julia – II/pion mgr Beata Maria Michniewicz
III miejsce -UlikowskaMałgorzata – II/6 mgr mgr Barbara Gref
III miejsce – Czarniawska Amelia – II/pion mgr Beata Maria Michniewicz

WYRÓŻNIENIA
Mendak Martyna – II/6 mgr Barbara Gref,  Korneluk Kinga – II/pion mgr Beata Maria Michniewicz

KLASA III
I miejsce -Sawicki Wojciech – III/6 mgr Barbara Gref
II miejsce – Śliżewska Aleksandra –III/pion mgr Beata Maria Michniewicz
III miejsce – Kisłowska Maria – III/6 mgr Barbara Gref
III miejsce – Radzewicz Oliwia – III/pion mgr Beata Maria Michniewicz

WYRÓŻNIENIA
Sobota Zuzanna – III/pion mgr Beata Maria Michniewicz, Rafalski Filip – III/6 – mgr Barbara Gref 

 KLASA IV
I miejsce – Wasilewska Gabriela – kl.IV/pion mgr Beata Maria Michniewicz
I miejsce – Bielecka Karolina – kl.II/4 mgr Dorota Frydrych
II miejsce – Słabińska Julia – kl. IV/pion mgr Beata Maria Michniewicz
III miejsce – Sztabiński Józef – kl. IV/6 mgr Barbara Gref

KLASA V
I miejsce – Jurkiewicz Piotr – kl. V/pion mgr Beata Maria Michniewicz
II miejsce – Żegaczewska Kamila – kl. V6 mgr Barbara Gref
III miejsce –Dąbrowska Joanna – kl. III/4 mgr Dorota Frydrych                                                                                 

III miejsce – Korsak Agata – kl. V/pion mgr Beata Maria Michniewicz

WYRÓŻNIENIA
Wojsznis Patrycja – V/pion mgr Beata Maria Michniewicz, Frydrych Rafał – V/pion mgr Dorota Frydrych
da Silva Joachim – V/pion mgr Beata Maria Michniewicz       

 

W dn. 5 maja rozpoczęła się II edycja Konkursu z kształcenia słuchu   Bomba i moc. 
Tytuł nawiązuje do autorskiej metody określania i budowania interwałów opracowanej przez Beatę Marię Michniewicz – specjalizującą się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycielkę naszej szkoły. Uczestnikami Konkursu byli  uczniowie kl. III PSM I stopnia. W pierwszym etapie udział wzięło 21 uczniów, do II etapu zakwalifikowało się 13. Finał odbył się 11 maja. Sponsorem nagród jest Centrum Muzyki w Suwałkach. 

 

VIII Regionalny Turniej Wiedzy o Muzyce – Ełk 24.04.2015r. 
Inspiracje polskim folklorem muzycznym w twórczości kompozytorów polskich XIX i XX w.

I miejsce Kinga Jurczyk ucz. p. Izabeli Filipiak – Sokołowskiej 
II miejsce Marta Sawicka ucz. p. Barbary Gref 
III miejsce Joanna Kondzior ucz. p. Izabeli Filipiak – Sokołowskiej 
IV miejsce Julia Aleksandrowicz ucz. p. Barbary Gref 
V miejsce Antoni Kołodziej ucz. p. Izabeli Filipiak – Sokołowskiej 
VI miejsce Katarzyna Kamińska ucz. p. Barbary Gref

XXXIX Olimpiada Artystyczna w sekcji Historia Muzyki – Warszawa

 W dniach 13 – 16.04.2015r. odbyła się  XXXIX Olimpiada Artystyczna w sekcji Historia Muzyki (etap centralny) 
Zuzanna Kozłowska – kl. VI PSM II st. – uzyskała tytuł FINALISTY,

przygotowanie –  Izabela Filipiak – Sokołowska

 

Z okazji „Święta Gamy”, które odbędzie się 1.04.2014 r. ogłaszamy konkurs poetycko – plastyczny pt. „Gama na wesoło”
Prace powinny nawiązywać do tytułu konkursu oraz muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, wiek). 
Udział w konkursie mogą brać wszyscy uczniowie PSM I i II stopnia w Suwałkach. 
Prace są przyjmowane do 22.03.2014 r. przez nauczycieli sekcji teorii. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas koncertu 1.04.2014 

organizacja: mgr Małgorzata Piotrowska, mgr Urszula Nalaskowska

 

Ponadwojewódzki Konkurs z kształcenia słuchu dla uczniów SM II

W dniu 20.01.2014r. odbył się w Olsztynie Ponadwojewódzki Konkurs z kształcenia słuchu dla uczniów SM II stopnia
Szymon Salamon – I miejsce, ucz. kl. II PSM II st., mgr Elżbieta Kondzior.

Szkolny Konkurs czytania a’vista dla uczniów klas VI/6 i IV/4
21 – 22 stycznia 2014 r.
Program:
21.01- godz. 15.30 – 17.00
warsztaty dla uczestników konkursu gr. A, B, C
prowadzenie: mgr Beata Maria Michniewicz
mgr Barbara Dudko – Kuczyńska
mgr Dorota Frydrych

Tematy

Sposoby określania i utrwalania się w tonacji.
Analiza motywów melodycznych
w ćwiczeniach głosowych
mgr Beata Maria Michniewicz

Doskonalenie techniki czytania nut
z zachowaniem pulsu i wartości rytmicznych
mgr Barbara Dudko – Kuczyńska

Element rytmu w ćwiczeniach głosowych.Synkopa
mgr Dorota Frydrych
22 stycznia 2014 r. FINAŁ KONKURSU

 

Na podstawie Raportu CEA dotyczącego badań nauczania kształcenia słuchu w szkołach muzycznych I st. (kl. VI/6 i IV/4) w roku szkolnym 2010/11 uczniowie naszej szkoły uzyskali najwyższy wynik w Polsce. Cykl 6- letni – 90,1%; cykl 4-letni – 92,2%. (Przyjęto zasadę prezentacji wyników cyfrą wyrażającą procent dobrze wykonanych poszczególnych zadań testowych oraz całego testu. Cyfra ta jest wynikiem przeliczenia systemu punktowego na procentowy w skali od 0-100%.). Uczniów przygotowały: mgr Beata Maria Michniewicz, mgr Barbara Dudko – Kuczyńska i mgr Dorota Frydrych.
Zapoznaj się 
Raport z badań wyników nauczania kształcenia słuchu w szkołach muzycznych I stopnia w Polsce Wyniki w tabeli
źródło: www.cea.art.pl

 

Konkurs Monograficzny z Audycji Muzycznych

W dniu 21 lutego 2012 w Olsztynie odbył się Konkurs Monograficzny z Audycji Muzycznych  Życie i twórczość Niccolo Paganiniego w 230 rocznicę urodzin.                                                                                           

Agnieszka Brzozowska, ucz. mgr Izabeli Filipiak – Sokołowskiej zdobyła II miejsce,         

Małgorzata Makarewicz z klasy mgr Barbary Dudko Kuczyńskiej – wyróżnienie.

 

XXXVI Olimpiada Artystyczna, Sekcja Muzyki

W dniu 5 grudnia 2011 r. w I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się I etap Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki. Brali w niej udział uczniowie PSM II stopnia: Gabriela Dec, kl. VI, Magdalena Andrulewicz, kl. V, Kinga Kłoczko, kl. VI i Jonasz Dziuba, kl. VI. Uczniów przygotowała mgr Izabela Filipiak – Sokołowska. Do II etapu Olimpiady zakwalifikowała się Kinga Kłoczko, która na eliminacjach okręgowych 6 – 7 lutego w Olsztynie zakwalifikowała się do centralnego finału,w Warszawie 27 – 30 marca 2012.

 

Wykład na UMFC

W dniu 11 grudnia 2011 mgr Beata Maria Michniewicz – kierownik Sekcji Teorii poprowadzi wykłady z metodyki kształcenia słuchu dla studentów Studiów Podyplomowych UMFC (Warszawa). Zaproszenie wystosowała Międzyuczelniana Katedra Kształcenia Słuchu pod przewodnictwem prof. Danuty Dobrowolskiej – Marucha. Tematem wykładu będzie nie tylko prezentacja metod nauczania lecz również promocja nowego zeszytu ćwiczeń dla uczniów kl. I W Krainie Pięciu Linii.

V Makroregionalnego Turnieju Solfeżowego uczniowie klas III szkół muzycznych I stopnia

Dnia 23 maja 2011 r. z dyktandami różnego typu zmagali się w ramach V Makroregionalnego Turnieju Solfeżowego uczniowie klas III szkół muzycznych pierwszego stopnia. I miejsce został zespół w składzie: Julia Polkowska, Sara Król, Kacper Surażyńskimgr Barbara Dudko – KuczyńskaII miejsce zajął zespół w składzie : Nina Żegaczewska, Artur Szczepkowski, Filip Wasilewski – mgr Beaty Marii Michniewicz.                    III miejsce został zespół przygotowany przez p. Jadwigę Trzcianowską z Filii w Puńsku. Ponadto odbył się Turniej o tytuł Mistrza Gamowego, którym w tej edycji konkursu został Kacper Surażyński- mgr B. Dudko – Kuczyńska. Gratulujemy uczniom i nauczycielom !

IX Makroregionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas IV/6 i II – III/4

Na IX Makroreginalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu dla uczniów kl. IV/6 i II-III/4 w Suwałkach nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca: Andrzej RaczkowskiI miejsce, Karol Kozłowski – III miejsce, Zuzanna Bogdan – II wyróżnienie – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz oraz uczeń mgr Doroty Frydrych – Piotr Salamon – II wyróżnienie

 

P A Ń S T W O W A S Z K O Ł A M U Z Y C Z N A I i I I s t o p n i a w S u w a ł k a c h
S e k c j a T e o r i i
IX Makroregionalny Konkurs z Kształcenia słuchu
dla uczniów klas IV /6 i II – III/4 PSM I stopnia
dopuszcza się udział wybitnie uzdolnionych uczniów klas młodszych
Konkurs odbędzie się 17 maja 2011 r. w sali koncertowej
PSM I i II stopnia w Suwałkach, ul. Noniewicza 91, o godz. 11.00.
Zadania do wykonania:
1. Interwał harmoniczny – wszystkie z wyjątkiem interwału 7.
2. Interwał melodyczny – uzupełnienie zapisu.
3. Trójdźwięk dur i moll w przewrotach, zmn, zw postać zasadnicza,
grany melodycznie lub harmonicznie.
4. Trójdźwięk z uzupełnieniem rytmu w podanym metrum /określenie
tylko trybu trójdźwięku/.
5. Dyktando rytmiczne- ostinato rytmiczne na tle melodii
lub zakreślenie właściwego zapisu rytmicznego z podanych ciągów rytmicznych
6. Określenie tonacji usłyszanej melodii – dokonanie wyboru spośród zapisanych gam:
moll – eolska, harmoniczna, dorycka lub durowa
7. Dyktando dwugłosowe z uzupełnieniem melodii głosu górnego i rytmu głosu dolnego.
8. Dyktando pamięciowe – korekta błędów.
W konkursie mogą uczestniczyć 3 osoby z jednej szkoły.
Wszyscy uczestnicy i nauczyciele przygotowujący otrzymują dyplomy.
Nad całością konkursu będzie czuwało jury powołane przez organizatorów.
Wpisowe konkursu wynosi 30 zł od osoby i nie podlega zwrotowi. Wpłata z
dopiskiem „Konkurs solfeżowy” należy dokonywać na konto do 20 maja
NBP OO Białystok 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko ucznia, klasa/dział
– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, pełna nazwa szkoły
– telefon kontaktowy
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2011 r.
Zapraszamy do udziału
Kierownik Sekcji Teorii
mgr Beata Maria Michniewicz

Regionalny Konkurs o Życiu i Twórczości I. J. Paderewskiego – Ełk 
W dniu 27 kwietnia 2011 odbył się Regionalny Konkurs o Życiu i Twórczości I. J. Paderewskiego w Ełku. Naszą szkołę reprezentowały Gabriela Bielecka – zdobyła VI miejsce oraz Magda Lewoc. Uczennice przygotowała mgr Barbara Dudko – Kuczyńska 

Konkursie z Kształcenia Słuchu

Na Makroregionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu dla klasy VI/6 i IV/4 PSM I st. w Olsztynie Filip Ejlak kl. VI/6 – uczeń mgr Beaty Michniewicz zdobył II miejsce.

17 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej odbyła się konferencja prasowa dla dzieci poświęcona działaniom edukacyjnym związanym z ostatnią premierą baletu „Kopciuszek”. Dzieci miały okazję spotkać się i porozmawiać z dyrektorem Polskiego Baletu Narodowego Krzysztofem Pastorem oraz solistami Polskiego Baletu Narodowego; zobaczyły fragment spektaklu „Kopciuszek” oraz zagrały w grę planszową specjalnie przygotowaną na tę okazję przez Agatę ENDO Nowicką. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki i wręczono nagrody w konkursach plastycznych „Kareta Kopciuszka” i „Suknia balowa Kopciuszka”

Teatr Wieki Opera Narodowa w Warszawie i Dział Edukacji TW-ON ogłosiły Konkurs na projekt sukni balowej Kopciuszka. Wzięli w nich udziału uczniowe klas I – III (pion oświatowy) pod opieką mgr Beaty Marii Michniewicz. W dniu 15 listopada br. odbyły się obrady jury w składzie:   Toer van Schayk – autor scenografii i kostiumów do spektaklu baletowego Kopciuszek, Tijana Tyski – kostiumolog w Dziale Scenografii TW-ON, Agnieszka Domaniecka – kierownik garderobianych w TW-ON,   Anna Cichocka – gł. specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji TW-ON,   Magdalena Janiak – Jaskółowska – gł. specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji TW-ON,   Anna Sapiego – Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Programów Edukacyjnych. Na konkurs nadesłano z całej Polski 179 projektów sukien balowych Kopciuszka. Jury oceniło prace biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość projektu sukni oraz samodzielność wykonania projektu. Jury przyznało 6 równoważnych wyróżnień wśród nich dla   Julii Nowosadko (nauczyciel – mgr Beata Maria Michniewicz, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach). Osoby wyróżnione otrzymają zaproszenie na spektakl baletowy Kopciuszek oraz specjalne dyplomy. Nagrodę główną, którą jest suknia balowa uszyta przez pracownie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej według nagrodzonego projektu, Jury przyznało Mariannie Serafin,  Wyróżnienie Julita Nowosadko uczennice z naszej szkoły (nauczyciel – mgr Beata Maria Michniewicz). Zwyciężczyni otrzymuje także zaproszenie na spektakl baletowy Kopciuszek oraz specjalny dyplom. Dział Edukacji TW-ON serdecznie gratuluje osobom nagrodzonym, a wszystkim uczestnikom dziękuje za udział konkursie.


Konkurs z Kształcenia Słuchu – Łomża, maj 2010

Filip Ejlak – kl. V/6 został laureatem I miejsca w Regionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas V/6 i III/4 szkół muzycznych pierwszego stopnia w Łomży . Ucznia przygotowała mgr Beata Maria MichniewiczPatyrk Fendrych – kl. III/ 4 zajął III miejsce. Nauczyciel prowadzący mgr Dorota Frydrych.

 

Makroregionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu- maj 2010

Dominika Szyszko – kl. IV/pion oświatowy została laureatką I miejsca (60,5 pkt.) w Makroregionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas IV/6 i II-III/4 szkół muzycznych pierwszego stopnia. – nauczyciel przygotowujący Beata Maria Michniewicz. Szymon Salamon – kl. IV/6 został laureatem II miejsca (57,5 pkt.), Patryk Fendrych – kl. III/4 został laureatem III miejsca (55,5pkt.) – nauczyciel przygotowujący Dorota Frydrych.

XIV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy uczniów klas V i VI – Gdańsk 2010

Dnia 8 maja 2010 odbył się XIV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy uczniów klas V i VI szkół muzycznych I stopnia, którego organizatorem była Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowiejskiego w Gdańsku. Filip Ejlak został laureatem I wyróżnienia. Ucznia przygotowała mgr Beata Maria Michniewicz.

Ogólnopolskim Konkursie z Kształcenia Słuchu

Andrzej Raczkowski – kl. III/pion oświatowy został  laureatem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas III szkół muzycznych pierwszego stopnia w Suwałkach. Urszula Bobowicz kl. III/6 zdobyła Wyróżnienie. Uczniów przygotowała mgr Beata Maria Michniewicz.

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego