2017-2018

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
 
Katedra Edukacji Muzycznej oraz Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytety Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie były organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzieła muzycznego Z perspektywy Kształcenia słuchu. Gościem zaproszonym, jednym z prelegentów była Beata Maria Michniewicz. Wykład połączony z lekcją pokazową oceniono bardzo wysoko. Udział w Konferencji jest ogromnym wyróżnieniem zarówno  dla nauczyciela ale też suwalskich uczniów i ich rodziców. 
Uczniowie wytypowani do lekcji: Dominika Kutyło, Zuzanna Burzycka, Filip Wojsznis, Natalia Liszewska– kl. I/pion,Zofia Szóstka– kl. II/pion, Hanna Gładkowska, Weronika Szeliga,  Oliwia Olszewska, Gabriela Sienkiewicz– kl. III/pion,Zuzanna Gulbierz– kl. IV/pion.
Gratulujemy!

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZASAD MUZYKI – 13-14 kwietnia 2018 r.
Piotr Jurkiewicz – wyróżnienie, nauczyciel Pamela Sinicka

 

WYNIKI RAPORTU CEA z badań przedmiotu nauczania  Zasady Muzyki z Elementami Edycji Nut 2016/17.
Uczniowie klasy II i I (specjalność instrumentalistyka i wokalistyka) PSM II st. uzyskali najwyższy wynik w regionie tj. 67,4 % pozytywnych odpowiedzi przy 70,8% frekwencji. Nauczyciele prowadzący:
Barbara Gref, Pamela Sinicka

II KONKURS Z ZASAD MUZYKI 

W dniu 22.02 odbyła się II edycja Konkursu z Zasad Muzyki dla uczniów kl. I i II PSM II stopnia. W tym roku konkurs miał zasięg międzyszkolny, do udziału zaprosiliśmy uczniów ZPSM w Ełku. Tematem przewodnim były Gamy i Akordy. Uczestnikom i Laureatom gratulujemy.                                                                                                                               

I miejsce Piotr Jurkiewicz  kl. II PSM II stopnia, nauczyciel Pamela Sinicka
II miejsce Oskar Pastor kl. II ZPSM w Ełku, nauczyciel Małgorzata Piotrowska
III miejsce Angelika Zapilaj, Katarzyna Szkraba kl. II ZPSM w Ełku, nauczyciel Małgorzata Piotrowska

 

ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI SEKCJI TEORII

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gratulujemy nauczycielom  uzyskanych odznaczeń i nagród:

Małgorzata Piotrowska  Złoty Medal za długoletnią służbę                                                                   

Grzegorz  Bogdan  Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

KONSULTACJE, WARSZTATY METODYCZNE I LEKCJE POKAZOWE 

W dniach 23 – 25 października Beata Maria Michniewicz poprowadziła konsultacje, warsztaty metodyczne i lekcje pokazowe z kształcenia słuchu na zaproszenie szkół muzycznych województwa podkarpackiego Stalowa Wola, Jeżowe, Tarnów

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNA

VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych Szkół Muzycznych I i II stopnia pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej, wspierana przez Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, odbyła się 22-23 września w PSM I i II stopnia w Koninie. Jest to jedyna taka konferencja popierana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzana w Polsce. .W tegorocznej edycji można było wysłuchać wykładów dr Magdaleny Ratalewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Grażyna Draus z UMFC w Warszawie, Grzegorza Kosa z UMFC z Warszawy, dr Tomasza Kienika, dr Artura Zagajewskiego z AM w Łodzi oraz wielokrotnego komentatora Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich Marka Dyżewskiego. Po raz kolejny wśród zaproszonych znalazła się tez mgr Beata Maria Michniewicz, którą poproszono o prezentację autorskich pomysłów metodycznych w zakresie dyktand rytmicznych.

Gratulujemy 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego