2016-2017

X REGIONALNY TURNIEJ  Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego Ełk, 28.04.2017 r. 
Hubert Ziajka kl. IV/4  I miejsce, nauczyciel  Izabela Filipiak Sokołowska 
Malwina Grzanka  kl. IV/4  IV miejsce, nauczyciel  Izabela Filipiak Sokołowska

 

OGÓLNOPOLSKI TEST Z KSZTAŁCENIA  SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH uczniów szkół muzycznych I stopnia w 2016 r.

uczniowie naszej szkoły: 
kl. VI/6 uzyskali szósty wynik
kl. IV/4 uzyskali ósmy wynik na 55 szkół w regionie

Gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym: 
Beata Maria Michniewicz, Barbara Gref, Dorota Frydrych, Izabela Filipiak-Sokołowska

 

KONKURS Z AUDYCJI MUZYCZNYCH Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego w 70 rocznicę śmierci kompozytora Olsztyn, 25.11.2016

Hubert Ziajka  kl. IV/4 PSM I st., wyróżnienie, nauczyciel  Izabela Filipiak – Sokołowska

 

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNA, Konin 2016

W dniach 23 – 34 września 2016 r. w Koninie, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Do udziału w Konferencji zaproszono mgr Beatę Marię Michniewicz, która poprowadziła lekcje pokazowe z uczniami kl II/6 i IV/6 , jak też wygłosiła wykład na temat Rola wyobraźni w nauczaniu kształcenia słuchu i nowatorskie metody w szkole muzycznej I stopnia z wykorzystaniem i prezentacją autorskich pomocy dydaktycznych Konferencja odbywa się pod Patronatem CEA

Gratulujemy !

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego