2015-2016

 IV SZKOLNY KONKURS KOMPOZYTORSKI

W piątek 3 czerwca 2016 r. o godz. 18:30 w Sali Organowej PSM I i II stopnia w Suwałkach zostały ogłoszone wyniki Konkursu Kompozytorskiego. Odbył się też koncert, na  którym wykonano utwory laureatów konkursu. 

Laureaci:
1 miejsceFilip Ejlak 
2 miejsceBartłomiej Bogdan 
3 miejsce Szymon Salamon 
Wyróżnienie Bartłomiej Sawicki 

Organizacja Konkursu: mgr Grzegorz Bogdan

 

Konfrontacje młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2016

Dobiegł końca Konkurs z kształcenia słuchu, do którego przystąpiło 218 uczniów klas I-V/6 i I-IV/4

LAUREACI I MIEJSCA (w swoich kategoriach)
Mikulski Marcin kl. I/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Gulbierz Zuzanna kl. II/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Sawicki Jan kl. II/6 – naucz. Dorota Frydrych
Gołowczyc Aleksandra kl. III/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Śliżewska Aleksandra kl. IV/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Wasilewska Gabriela kl. V/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Słabińska Julia kl. V/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Krzywicka Kamila kl. I/4 – naucz. mgr Grzegorz Bogdan
LAUREACI II MIEJSCA (w swoich kategoriach)
Olszewska Oliwia kl. I/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Wasilewska Natalia kl. II/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Ulikowska Małgorzata kl. III/6 – naucz. mgr Barbara Gref
Łoziński Jan kl. II/4 – naucz. Grzegorz Bogdan
Renowicki Krzysztof kl. V/6naucz. mgr Barbara Gref
Słowikowska Magdalena kl. I/4 – naucz. Grzegorz Bogdan
LAUREACI III MIEJSCA (w swoich kategoriach)
Czajka Lena kl. I/pion– naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Masłowska Zofia kl. I/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Szeliga Weronika  kl. II/pion – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Sieczkowski Hubert kl. II/6 – naucz. mgr Dorota Frydrych
Wasilewski Wiktor  kl. III/pion– naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Chomicz Julia kl. III/pion– naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Cuper Edyta kl. III/6 – naucz. mgr Barbara Gref
Sawicki Wojciech kl. IV/6 – naucz. mgr Barbara Gref
Bielecka Karolina kl. III/4 – naucz. Dorota Frydrych
Kołakowski Jakub kl. I/4 – naucz. Grzegorz Bogdan
Wyróżnienia kl. I/6, I/pion
Sienkiewicz Gabriela – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Bigielis Julia – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Prokopczyk Patryk – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Majewski Adrian – naucz. mgr Dorota Frydrych
Burzycka Gabriela – naucz. mgr Dorota Frydrych
Wyróżnienia kl. II/6, II/pion
Truchan Zofia – naucz. mgr Dorota Frydrych
Sieczkowska Kinga – naucz. mgr Dorota Frydrych
Pająk Weronika – naucz. mgr Dorota Frydrych
Pietuszko Emilia – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Wyróżnienia kl. III/6, III/pion
Mendak Martyna – naucz. mgr Barbara Gref
Czarniawska Amelia – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Harasimowicz Zofia – naucz. mgr Barbara Gref
Korneluk Kinga – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Wyróżnienia kl. IV/6, IV/pion, II/4
Szczepkowski Filip – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Salamon Jan – naucz. mgr Beata Maria Michniewicz
Wyróżnienia kl. V/6, V/pion, III/4
brak

 

KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU dla uczniów SM II stopnia, Olsztyn 15.02.2016r. 

Filip Ejlak – I miejsce, kl. IV PSM II st., nauczyciel – mgr Małgorzata Piotrowska

Gratulujemy !

 

XL OLIMPIADA ARTYSTYCZNA sekcja Historii Muzyki

W dniach 8-10 lutego 2016 r. w Olsztynie odbył się etap okręgowy XL Olimpiady Artystycznej – sekcja Historii Muzyki. Brała w nim udział Agata Dzietczyk – kl. IV PSM II stopnia. 
Uczennica zakwalifikowała się do Finału XL Olimpiady, który odbędzie się 11-13 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Pałacu Wilanowskim. 
Nauczyciel przygotowujący – mgr I. Filipiak-Sokołowska

 

KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU O TYTUŁ MISTRZA GAMOWEGO w układaniu kart edukacyjnych „Domino gamowe I” na czas dla uczniów kl. I – III szkoły muzycznej I stopnia 

Kolejna edycja ulubionego Konkursu zakończyła się 16 grudnia. W zmaganiach udział wzięło ponad 60 uczestników. Wśród nich uczniowie, nauczyciele sekcji instrumentalnych i rodzice. Wyłoniono zwycięzców, którzy wykazali się niesamowitym tempem realizacji ćwiczenia. 
KLASA I 
I miejsce Gładkowska Hanna Złote Karty Mistrza n. Beata Maria Michniewicz 
II miejsce Gabriela Sienkiewicz Srebrne Karty Mistrza n. Beata Maria Michniewicz 
III miejsce Julia Bigielis Brązowe Karty Mistrza n. Beata Maria Michniewicz 
KLASA II 
I miejsce Emilia Pietuszko Złote Karty Mistrza n. Beata Maria Michniewicz 
II miejsce Weronika Pająk Srebrne Karty Mistrza n. Dorota Frydrych 
III miejsce Joanna Wasilewska Brązowe Karty Mistrza n. Dorota Frydrych 
KLASA III 
I miejsce Oliwia Staśkiewicz Złote Karty Mistrza n. Beata Maria Michniewicz 
II miejsce Aurelia Pietraszkiewicz Srebrne Karty Mistrza n. Beata Maria Michniewicz 
III miejsce Martyna Mendak Brązowe Karty Mistrza n. Barbara Gref 

KONKURS MONOGRAFICZNY  Życie i twórczość Henryka Wieniawskiego

W dniu 12 listopada odbył się Szkolny Konkurs z Audycji Muzycznych o życiu i twórczości Henryka Wieniawskiego. 
Laureatami zostali: Kinga Jurczyk kl. IV/4 i Agata Korsak kl. VI/pion, tym samy zakwalifikowały się do konkursu regionalnego w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, gdzie Agata Korsak – kl. VI/pion, zastała laureatką III miejsca – nauczyciel mgr Barbara Gref 

 

JUBILEUSZ MIĘDZYUCZELNIANEJ KATEDRY KSZTAŁCENIA SŁUCHU UMFC z udziałem naszych uczniów.

Jubileusz 20 – lecia obchodzi w tym roku Międzyuczelniana Katedra Kształcenia Słuchu przy UMFC w Warszawie. Z tego tytułu w dniach 26 – 27 września odbyło się szereg wykładów specjalistów w dziecinie Pedagogiki i Kształcenia Słuchu. Wśród nich znalazła się mgr Beata Maria Michniewicz, która zaprezentowała autorskie metody pracy na zajęciach kształcenia słuchu w temacie Metoda wizualizacji i skojarzeń na zajęciach kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopniaWystąpienie miało charakter lekcji pokazowej, w której udział wzięli wybrani uczniowie z kl. I, II, III i IV pion oświatowy. Uczniowie zachwycili wszystkich słuchaczy wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, tempem pracy jak również niesamowitą radością z wykonywanych zadań. 
Do stałej współpracy z UMFC w Warszawie Beata Maria Michniewicz została zaproszona w 2004 r. Od tego czasu prowadzi wykłady zmienne z metodyki kształcenia słuchu na Podyplomowych Studiach Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych, uczestniczy w Ogólnopolskich Sesjach Naukowych prezentując autorskie pomoce dydaktyczne i metody pracy. 
W 2007 r. ukazała się praca zbiorowa wykładowców czołowych Akademii Muzycznych w Polsce „Z zagadnień nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia” pod redakcją prof. Danuty Dobrowolskiej – Maruchy, gdzie znajdziemy również artykuł Beaty Marii Michniewicz.

Gratulujemy !

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego