Wyniki

Sekcja Teorii była organizatorem IX Konkursu z Kształcenia Słuchu o TYTUŁ MISTRZA GAMOWEGO w układaniu kart edukacyjnych. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach. Sponsorem nagród głównych, czyli Złotych, Srebrnych i Brązowych Kart Mistrza była autorka pomocy i pomysłodawczyni konkursu Beata Maria Michniewicz zaś słodkie nagrody dla uczestników ufundowała Rada Rodziców. Do konkursu przystąpiło 80 uczniów.

Wyniki:

Klasa I/6

I miejsce Cuper Anna
II miejsce Kalejta Bartosz
III miejsce Pałuska Witoria

Klasa II/6

I miejsce Szóstka Zofia
II miejsce Pająk Łucja
III miejsce Putra Wiktoria

Klasa III/6

I miejsce Burzycka Gabriela
II miejsce Szeliga Weronika
III miejsce Olszewska Oliwia

Klasa IV – VI/6

I miejsce Czerżyńska Weronika
II miejsce Pietraszkiewicz Aurelia
III miejsce Gołowczyc Aleksandra

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego