Archiwum

2009/2010

Koncert w Przedszkolu nr 7, 19 lutego 2010 r.

2007/2008

Seminarium dla nauczycieli Rytmiki PSM I stopnia

Temat: Realizacja wybranych zagadnień metrorytmicznych objętych programem nauczania w szkołach muzycznych pierwszego stopnia
Seminarium poprowadzi: Pani Renata Paciukiewicz, Akademia Muzyczna Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku, 20 lutego /środa/ 2008 r.

Program
godz. 11.00 – 11.45 – klasa II d lub kl. I d – lekcja otwarta – prowadzenie mgr D. Frydrych
godz. 12.00 – 14.00 – dyskusja , zajęcia warsztatowe dla nauczycieli
godz. 14.00. – 15.00 – przerwa 
godz.15.00 -17.00 – dyskusja, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli 
Zakończenie Warsztatów – rozdanie uczestnikom zaświadczeń

2006/2007

V Makroregionalne Seminarium Solfeżowe, 25 - 26 maja 2007 r.

V Makroregionalne Seminarium Solfeżowe
W dniach 25 – 26 maja 2007 r. odbyło się w naszej szkole V Makroregionalne Seminarium Solfeżowe dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia.
Zagadnienia rytmu w kształceniu słuchu – to temat wiodący seminarium, które poprowadziła Ewa Stachurska – adiunkt AM im. F. Chopina w Warszawie.
W ramach seminarium odbyły się wykłady dla nauczycieli jak i lekcje dla uczniów kl V-VI PSM I stopnia i III-IV PSM II stopnia z ich udziałem oraz prezentacja podręcznika + CD p. E. Stachurskiej.

Konkurs Wiedzy o Robercie Schumannie
Koncert Kolędowy, 21.12.2006

2005/2006

IV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas IV szkół muzycznych I stopnia, Suwałki 21 kwietnia 2006
Tytuł spojlera

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego