Sekcja organów i akordeonu

Kierownik sekcji
Ewa Wołczek

Sylwester Trojanowski

Sylwia Roszko

Alicja Sak Chmielewska

Zbigniew Grzanka

Piotr Skowroński

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl