Seminaria i warsztaty

Seminarium wiolonczelowe: Technika i umiejętności interpretacji utworów na przykładzie literatury wiolonczelowej dla uczniów szkoły muzycznej I i II st.” prowadzenie:
prof. Krzysztof Sperski

12.03.2018 r. (poniedziałek) godz 10.00 – 18.00 sala koncertowa PSM w Suwałkach.

Harmonogram lekcji otwartych:

10.00  Igor Pływaczewski kl III/6, Ida Rafalska kl IV/6

11.00  Marcelina Kierejsza, kl V/6, Oliwia Staśkiewicz kl V/6

12.00 przerwa

12.30  Zofia Masłowska kl III/6, Sonia Orłowska kl IV/6, Daria Jabłońska kl IV/6
          Rozalia Zawadzka kl IV/6

13.30- 14.45 przerwa  

14.45 Natalia Ambrosiewicz kl I, Aleksandra Rosol kl II PSM II st.

16.15 Waszkiewicz Magdalena kl II/4

16.45  przerwa

17.00  – 18.00      mini wykład dla uczniów, rodziców i nauczycieli poparty przykładami demonstrowanymi na wybranych – chętnych uczniach kl I/6 6 uczniów i II/6 4 uczennice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego