Osiągnięcia

2017-2018

II PODLASKI KONKURS UCZNIÓW KLAS SKRZYPIEC I ALTÓWKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA – 9 – 10 czerwca 2018 r. w Białymstoku

Bernadeta Bilbin kl. II śr., I miejsce w gr. I, nauczyciel Katarzyna Komorowska
Marta Sawicka 
kl. II śr.,II miejsce w gr. II, nauczyciel Sylwia Rosińska
Akompaniament Diana Perzyńska

 

TCZEWSKI FESTIWAL GITAROWY – 18-20 maja 2018 r.
Zuzanna Bonarska  kl. I śr.- III miejsce w gr. II, nauczyciel Dariusz Michałowski

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH GITARZYSTÓW im. KAZIMIERZA SOSIŃSKIEGO – 11 – 12 maja 2018 r. w Łodzi

Filip Szczepkowski kl. VI ośw., wyróżnienie w gr. III, nauczyciel Dariusz Michałowski

 

IX INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2018 – Konkurs Gitarowy – 09 maja 2018r., Belgrad, Serbia
Zuzanna Bonarska kl. I śr. – I miejsce, nauczyciel Dariusz Michałowski

 

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS GITAROWY – 23-27 kwietnia 2018 r. w Żorach
Zuzanna Bonarska kl. I śr. – wyróżnienie w gr. II, nauczyciel Dariusz Michałowski

 

X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL GITAROWY „Gitara na Kresach 2018” – Chełm, 11-12.04. 2018 r.
Zuzanna Bonarska – kl. I  PSM II st., I  miejsce, nauczyciel Dariusz Michałowski

 

VI MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIA GITARZYSTÓW w Ełku – 24.03. 2018 r.

Maria Ulicka  kl.I/4, I miejsce w I grupie,
Marcin Mikulski  kl.II/6, II miejsce w II grupie
Uczniów przygotował Dariusz Michałowski

 

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROWY w Zambrowie – 12.04. 2018 r.

Marcin Mikulski  kl.II/6, wyróżnienie w I grupie
Filip Szczepkowski  kl.V/6, wyróżnienie w II grupie
Uczniów przygotował Dariusz Michałowski

 

VII OGÓLNOPOLSKIE  SPOTKANIA  MŁODYCH  WIOLONCZELISTÓW    7 – 8.04.2018 r.

Alexandra Natalie Rosol – kl. II śr., II miejsce, nauczyciel Joanna Gójska
akompaniament 
Diana Perzyńska

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA GITARZYSTÓW W RAMACH FESTIWALU im. JADWIGI KALISZEWSKIEJ, Poznań, 16 marca 2018 r. 
Zuzanna Bonarska kl. I śr., wyróżnienie, nauczyciel Dariusz Michałowski

 

IV Międzyszkolny Festiwal Dwudźwięków Skrzypcowych w Białymstoku – 3 marca 2018 r.

Małgorzata Makarewicz ucz. kl.VI PSM II st., /skrzypce / – I miejsce
Dominika Szyszko ucz. kl. VI PSM II st. /skrzypce/ – II miejsce
Uczennice przygotował Cezary Gójski

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ – 9-11.12.2017 r. Poznań

Bernadeta Bilbin kl. II śr., IV nagroda, nauczyciel Katarzyna Komorowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego