Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

III MAKROREGIONALNY KONKURS AKORDEONOWY SUWAŁKI 2010

Karta zgłoszenia na Konkurs (plik Word)

III MAKROREGIONALNY KONKURS AKORDEONOWY
Suwałki 15 maja 2010

ORGANIZATOR
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

BIURO KONKURSU
Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach ul.Noniewicza 83 16-400 Suwałki
Kierownik sekcji - Zbigniew R. Grzanka
Tel. 795-118-931 / fax. 87/566-47-35
e-mail: e.z.grzanka@wp.pl

CELE KONKURSU
- prezentacja osiągnięć artystycznych i pedagogicznych w zakresie akordeonowej sztuki wykonawczej;
- podnoszenie poziomu sztuki wykonawczej;
- popularyzacja wartościowych pozycji repertuarowych;
- wymiana doświadczeń pedagogicznych;
- promocja artystyczna młodych wykonawców i instrumentu

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczących się w Szkołach Muzycznych I i II st.;
Konkurs jest otwarty dla uczestników zagranicznych;
Uczestnicy biorą udział w jednoetapowych przesłuchaniach z udziałem publiczności;
Kolejność występów ustalą organizatorzy wg. daty urodzenia uczestników;
Przesłuchania zostaną przeprowadzone w kategoriach solistów i zespołów kameralnych;

KATEGORIE SOLISTÓW

Szkoły Muzyczne - I st. , Ogniska muzyczne
- Kategoria I - uczniowie do 10 lat - do 7 minut;
- Kategoria II - uczniowie do 12 lat - do 8 minut
- Kategoria III - uczniowie do 15 lat - do 10 minut

Szkoły II stopnia, gimnazja i licea muzyczne
- Kategoria IV - uczniowie klas I - III - do 15 minut
- Kategoria V - uczniowie klas IV - VI - do 15 minut

Kategoria zespołów kameralnych
- Kategoria A - Szkoły Muzyczne I st. - do 10 minut
- Kategoria B - Szkoły Muzyczne II st, gimnazja i licea muzyczne - do 10 minut

We wszystkich kategoriach obowiązuje program dowolny, w którym mile widziana jest transkrypcja utworu do XVIII w włącznie;

JURY KONKURSU
Program uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora konkursu wg skali punktowej 1-25. Decyzje Jury są ostateczne.

NAGRODY
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa;
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów;
Przewidywane są nagrody specjalne, np:
Najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego
Dla najmłodszego uczestnika

ORGANIZACJA KONKURSU
Całokształtem spraw organizacyjnych kieruje Sekcja Akordeonu - PSM I i II st w Suwałkach.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 23 kwietnia 2010 r. na adres szkoły.
Fax: 87/566-47-35
e-mail: e.z.grzanka@wp.pl

Wysokość wpisowego - 50 zł od uczestnika.
Opiekunowie, nauczyciele i obserwatorzy nie ponoszą kosztów wpisowego.

Wpisowe należy wpłacić do dnia 23.04.2010 r. na konto:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestnicy oraz osoby towarzyszące pokrywają we własnym zakresie.


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl