PROJEKT EDUKACYJNY „Śpiewamy polskie pieśni hymniczne”

W 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt  edukacyjny  „Śpiewamy polskie pieśni hymniczne”

 Adresatami projektu są uczniowie realizujący program nauczania w PSM I stopnia

na przedmiocie audycje muzyczne.  Cele: nauczenie uczniów śpiewania z pamięci Bogurodzicy, Roty,

Mazurka Dąbrowskiego, zapoznanie z historią i muzyką odnośnych epok,

podkreślenie znaczenia  polskiej pieśni patriotycznej dla narodu skazanemu na niebyt. 

Projekt zakończy konkurs wiedzy o polskich pieśniach hymnicznych i ich epokach

w formie turnieju drużyn oraz wspólne odśpiewanie 3 pieśni na sali koncertowej szkoły muzycznej w Suwałkach.

Pomysłodawca i autorka projektu: Urszula Nalaskowska

Realizatorki projektu: Urszula Nalaskowska, Izabela Filipiak-Sokołowska, Pamela Sinicka

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl